Theo cập nhật của Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát, mã chứng khoán HPG niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, trong tháng 7/2023, Tập đoàn Hòa Phát đã sản xuất được 633.000 tấn thép thô, tăng 22% so với tháng 6. Sản lượng bán hàng thép xây dựng, thép cuộn cán nóng (HRC) và phôi thép đạt 555.000 tấn, tăng 3% so với tháng trước. Sản lượng thép cuộn cán nóng trong tháng vừa qua đạt cao là nhờ nhu cầu HRC trên thị trường có tín hiệu tích cực, đặc biệt là trên thị trường xuất khẩu.

Tuy nhiên, trong tháng qua, với sản phẩm thép xây dựng, Hòa Phát đã bán ra 261.000 tấn, giảm 9% so với tháng 6/2023, do sức cầu vẫn yếu và tình hình thời tiết không thuận lợi cho hoạt động xây dựng.

Các sản phẩm thép bán ra thị trường của Hòa Phát giảm mạnh
7 tháng đầu năm 2023, các sản phẩm thép bán ra thị trường của Hòa Phát giảm mạnh. Nguồn: HPG

Mặc dù mảng sản xuất và kinh doanh thép của HPG có tín hiệu dần khả quan trong tháng 7 vừa qua, nhưng kết quả hoạt động của 7 tháng đầu năm nay vẫn chưa mấy tích cực.

Theo đó, lũy kế 7 tháng đầu năm, Tập đoàn Hòa Phát sản xuất gần 3,5 triệu tấn thép thô; sản lượng bán hàng các sản phẩm thép đạt 3,46 triệu tấn, lần lượt giảm 30% và 23% so với cùng kỳ năm trước.

Sau 7 tháng, thép xây dựng Hòa Phát cung cấp cho thị trường đạt 1,9 triệu tấn, Thép HRC ghi nhận 1,5 triệu tấn, lần lượt giảm 30% và 4% so với cùng kỳ năm trước.. Tương tự, trong 7 tháng vừa qua, ống thép Hòa Phát cung cấp ra thị trường đạt 399.000 tấn, giảm 9% so với 7 tháng đầu năm 2022…

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 8/8, cổ phiếu HPG có giá 27.200 đồng/cổ phiếu./.