LƯU TIẾN THUẬN, NGUYỄN VIẾT MINH, NGUYỄN THU NHA TRANG

Trường Kinh tế, Đại học Cần Thơ

(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 30, tháng 10/2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây