Sơ đồ hóa lộ trình là công cụ cần thiết cho một công ty công nghệ

Sơ đồ hóa lộ trình là gì?

Sơ đồ hóa lộ trình (Road-mapping) là một quy trình giúp các chuyên gia dự báo được sự phát triển trong tương lai gần của công nghệ và thị trường. Mô hình sơ đồ lộ trình cung cấp một bản mô tả quy trình phát triển doanh nghiệp, từ đó nhằm nhận diện hướng đi và tạo ra một tầm nhìn chung.

Sơ đồ hóa lộ trình dùng là công cụ hiệu quả để làm sáng tỏ các mục tiêu của tương lai. Dựa vào những phân tích từ quy trình sơ đồ hóa lộ trình phác thảo, các cổ đông, người chủ quản lý doanh nghiệ có thể xác định được công ty đơn lẻ có thể đóng góp được những gì vào sự phát triển của thị trường công nghệ và ngược lại.

Có các loại sơ đồ hóa lộ trình nào?

Sơ đồ lộ trình được tạo ra trong những thập kỷ gần đây gồm 4 loại tương ứng vào quy mô của doanh nghiệp, như sau:

Có 4 loại sơ đồ hóa lộ trình trong công ty công nghệ

- Sơ đồ lộ trình ngành: sơ đồ đưa ra một lộ trình gồm các phương thức giúp đánh giá rủi ro của các công ty đơn lẻ, quyết định được các ưu tiên đối với sự phát triển công nghệ trong tương lai.

- Sơ đồ lộ trình công ty: sơ đồ mô tả sự kết hợp giữa sản phẩm và thị trường, giúp các công ty đơn lẻ có thể đưa ra được những phương hướng phát triển tích cực.

- Sơ đồ lộ trình sản phẩm – công nghệ: sơ đồ giúp phân tích thị trường, đánh giá sản phẩm, rà soát công nghệ kết hợp với nhau để tạo ra một bản kế hoạch nghiên cứu nhằm phát triển nội tại doanh nghiệp và đưa ra các kịch bản giới thiệu sản phẩm mới ra thị trường.

- Sơ đồ lộ trình năng lực – nghiên cứu: sơ đồ tập trung hoàn toàn vào năng lực và nghiên cứu cần thiết để tạo ra một công nghệ đặc thù. Đây là sơ đồ đóng vai trò nòng cốt trong một doanh nghiệp công nghệ. Loại sơ đồ này có thể được soạn tách biệt hoặc dễ hợp nhất như một phần ở trong toàn thể.

Ưu nhược điểm của sơ đồ hóa lộ trình

Những ưu điểm mà sơ đồ hóa lộ trình có thể giúp công ty công nghệ của bạn là:

Ưu điểm của một sơ đồ hóa lộ trình trong công ty công nghệ

- Cung cấp cho doanh nghiệp các thông tin về chiếc lược nhằm giúp đưa ra hướng đi chính xác trong tương lai

- Hoạch định được các chiến lược phát triển công nghệ dài hạn dựa trên việc thu thập được các thông tin có cấu trúc chặt chẽ.

- Sơ đồ hóa các dữ liệu ở bên trong, bên ngoài doanh nghiệp giúp đem lại một tầm nhìn xa dựa trên các yếu tố thị trường, nhu cầu của người tiêu dùng, tình hình phát triển của công nghệ bên cạnh yếu tố môi trường và các thay đổi từ nhà cung cấp.

- Đưa ra tầm nhìn về cách giải quyết chi phí nghiên cứu, phát triển sản phẩm đồng thời xác định được các cơ hội tích hợp công nghệ mới vào sản phẩm mới hoặc có sẵn.

Có thể nói, sơ đồ hóa lộ trình là một công cụ mạnh mẽ giúp doanh nghiệp giải quyết được tất tần tật các vấn đề liên quan đến tầm nhìn từ nghiên cứu, sản phẩm,... Doanh nghiệp có thể định hướng được rõ ràng, chính xác hơn về một thị trường đầy biển động như công nghệ ngày nay bằng công cụ sơ đồ hóa lộ trình.