Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thời gian gần đây, một số doanh nghiệp đã thiết lập các website, app giao dịch (Passion Invest, Finhay, Tikop, Infina, Savenow, BUFF…) sử dụng công cụ truyền thông, báo chí quảng bá cho các sản phẩm, dịch vụ của mình để huy động vốn của các nhà đầu tư dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh, có dấu hiệu hoạt động quản lý quỹ và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán, mà không được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép, quản lý, giám sát theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Cảnh báo về hoạt động cung cấp dịch vụ chứng khoán trên không gian mạng khi chưa được cấp phép
Trong số những doanh nghiệp đã thiết lập các website, app giao dịch có Passion Invest không được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép

Trước thực trạng trên, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho rằng, nhà đầu tư có thể gặp rủi ro khi có tranh chấp xảy ra, mà không được pháp luật về chứng khoán bảo vệ quyền và lợi ích của mình.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến cáo nhà đầu tư thận trọng khi thực hiện các giao dịch đầu tư chứng khoán trên các app giao dịch này, nhà đầu tư chịu trách nhiệm đối với các rủi ro có thể phát sinh./.