Căn cứ Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14, Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 102/2015/QH13, ngày 24/11/2015 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập Kỳ họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội khóa XV, để xem xét nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội, theo quochoi.vn.

Dự kiến Kỳ họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội khóa XV sẽ diễn ra trong buổi chiều ngày 18/01/2023 tại Hà Nội.

Chiều mai, Quốc hội họp bất thường về công tác nhân sự

Tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2 mới đây, Quốc hội đã xem xét quyết định về công tác nhân sự

Liên quan đến công tác nhân sự, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV khai mạc vào ngày 5/1 vừa qua, Quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam, đồng thời phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng đối với các ông Trần Hồng Hà và Trần Lưu Quang.

Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy 2 tuần, Quốc hội đã triệu tập 2 kỳ họp bất thường, để xem xét quyết định những vấn đề mang tính cấp bách, đáp ứng yêu cầu bức thiết của thực tiễn đặt ra./.