Hỗ trợ khoảng 10.000 doanh nghiệp phát triển bền vững

Mục tiêu tổng quát của Chương trình là phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân, đảm bảo kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hòa giữa hiệu quả kinh tế với trách nhiệm xã hội, bảo vệ tài nguyên và môi trường, góp phần hoàn thành 17 mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam vào năm 2030.

Chính phủ khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai sáng kiến kinh doanh bền vững
Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững thực hiện trên phạm vi toàn quốc, giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025
Chính phủ khuyến khích các doanh nghiệp phát triển bền vững; thu hút các nguồn lực hợp pháp, đặc biệt từ cộng đồng doanh nghiệp để triển khai các sáng kiến hướng tới kinh doanh bền vững.

Huy động nguồn lực xã hội, từng bước phát triển hệ sinh thái hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh bền vững, đóng góp tích cực trong việc tạo công ăn việc làm, nâng cao mức sống cho người thu nhập thấp, người yếu thế, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

Chương trình phấn đấu đến năm 2025, nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp khu vực tư nhân về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của kinh doanh bền vững; bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng nhu cầu hỗ trợ, tư vấn, quản lý về kinh doanh bền vững.

Hỗ trợ phát triển tối thiếu 10 công cụ, giải pháp đo lường, đánh giá, công nhận các doanh nghiệp kinh doanh bền vững; qua đó hỗ trợ khoảng 10.000 doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững; góp phần đạt mức tiết kiệm năng lượng 5,0 - 7,0% tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc; tăng năng suất lao động bình quân khoảng 7%/năm.

Xây dựng các mô hình hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh bền vững thành công điển hình để lan tỏa, khuyến khích các doanh nghiệp phát triển bền vững; thu hút các nguồn lực hợp pháp, đặc biệt từ cộng đồng doanh nghiệp để triển khai các sáng kiến hướng tới kinh doanh bền vững.

Về phạm vi và đối tượng, "Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022 - 2025" thực hiện trên phạm vi toàn quốc trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025.

Đối tượng là các doanh nghiệp khu vực tư nhân thực hiện kinh doanh bền vững (doanh nghiệp kinh doanh bền vững).

Các tổ chức thúc đẩy phát triển kinh doanh bền vững: viện nghiên cứu, trường đại học, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, tổ chức có tư cách pháp nhân thực hiện hoạt động hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp kinh doanh bền vững.

Các Bộ, cơ quan trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (UBND cấp tỉnh) và các đơn vị trực thuộc; các tổ chức hiệp hội được giao nhiệm vụ thực hiện hoạt động của Chương trình.

Chương trình sẽ triển khai thực hiện 3 hoạt động chính: Phát triển hệ sinh thái hỗ trợ kinh doanh bền vững; hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh bền vững; hoạt động quản lý Chương trình.

Doanh nghiệp được đánh giá và công nhận là doanh nghiệp kinh doanh bền vững được hỗ trợ các nội dung sau:

- Hỗ trợ tư vấn, đào tạo, bao gồm cả hoạt động đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp về xây dựng chiến lược, thiết kế mô hình, phương án kinh doanh bền vững; nhân sự; tài chính, sản xuất, bán hàng, thị trường, quản trị nội bộ và các nội dung khác liên quan tới hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp.

- Hỗ trợ đào tạo, huấn luyện chuyên sâu trong nước và nước ngoài về áp dụng và phát triển mô hình kinh doanh bền vững.

- Hỗ trợ công nghệ bao gồm: tìm kiếm, lựa chọn, giải mã và chuyển giao công nghệ phù hợp với doanh nghiệp; áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; chi phí kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, đo lường chất lượng sản phẩm, dịch vụ; tư vấn sở hữu trí tuệ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ; tư vấn lựa chọn giải pháp chuyển đổi số.

- Hỗ trợ chi phí thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số; thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh bền vững.

- Hỗ trợ tư vấn tiếp cận tài chính, gọi vốn đầu tư.

- Hỗ trợ về truyền thông, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường cho các sản phẩm, dịch vụ kinh doanh bền vững của doanh nghiệp: hỗ trợ đăng ký thành công tài khoản bán sản phẩm, dịch vụ trên các sàn thương mại điện tử quốc tế; hỗ trợ chi phí duy trì tài khoản trên các sàn thương mại điện tử trong nước và quốc tế; hỗ trợ chi phí thuê địa điểm, thiết kế và dàn dựng gian hàng, vận chuyển sản phẩm trưng bày, chi phí đi lại, chi phí ăn, ở cho đại diện của doanh nghiệp tham gia hội chợ triển lãm, xúc tiến thương mại trong nước và nước ngoài.

Doanh nghiệp kinh doanh bền vững là doanh nghiệp nhỏ và vừa được ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện các nội dung trên theo định mức hỗ trợ cao nhất quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các nghị định hướng dẫn Luật.

Kinh doanh tốt hơn, thế giới tốt hơn

Chính phủ khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai sáng kiến kinh doanh bền vững
Ông Nguyễn Quang Vinh, Tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Chia sẻ với báo chí mới đây, ông Nguyễn Quang Vinh, Tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Tổng Thư ký Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững Việt Nam cho biết, phát triển bền vững, tăng trưởng xanh là một xu hướng phát triển tất yếu của các doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này cần nhiều yếu tố, mà trước tiên là sự thay đổi trong tư duy người đứng đầu doanh nghiệp.

Cũng theo ông Vinh, trong vòng 10 năm trở lại đây, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam có sự thay đổi đáng kể trong tư duy kinh doanh về phát triển bền vững. Từ “kinh doanh vì lợi nhuận”, nhiều doanh nghiệp đã dần chuyển dịch định hướng, chiến lược kinh doanh sang kinh doanh có trách nhiệm. Điều này phần nào được thể hiện rõ thông qua sự tham dự và hưởng ứng của doanh nghiệp trong Chương trình Đánh giá, Công bố Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam - sáng kiến do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phát động và phối hợp thực hiện cùng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội từ năm 2016. Liên tiếp qua các năm, số lượng doanh nghiệp tham gia Chương trình đều có xu hướng tăng lên, bên cạnh những gương mặt quen thuộc, Chương trình cũng đón nhận sự tham gia của nhiều gương mặt mới, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Báo cáo quốc gia năm 2020 về tiến độ 5 năm thực hiện Mục tiêu Phát triển bền vững của Việt Nam, sau 5 năm thực hiện, nhận định đến năm 2030, Việt Nam sẽ đạt 5/17 mục tiêu (1 về xóa nghèo, 2 về xóa đói, 4 về giáo dục có chất lượng, 13 về các hành động bảo vệ khí hậu, 17 về quan hệ đối tác toàn cầu). Tuy nhiên, có tới 10 mục tiêu gặp khó khăn, thách thức để hoàn thành và có 2 mục tiêu sẽ rất khó đạt vào năm 2030 (mục tiêu số 12 về đảm bảo sản xuất và tiêu dùng bền vững, số 14 về bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương biển và nguồn lợi biển).

Cũng theo ông Vinh, với sự năng động, sáng tạo của mình, doanh nghiệp đang thể hiện rõ hơn vai trò tiên phong, định hình xu hướng tiêu dùng bền vững của cộng đồng thông qua hoạt động sản xuất và kinh doanh bền vững. Khi doanh nghiệp loại bỏ và thay thế những sản phẩm, dịch vụ không mang tính bền vững bằng những sản phẩm, dịch vụ “xanh” trong chuỗi giá trị của mình, người tiêu dùng cũng sẽ có xu hướng lựa chọn và sử dụng “lối sống xanh” đó. Với sự tác động qua lại đó, dần dần chúng ta sẽ đến gần hơn mới mục tiêu 12 “đảm bảo sản xuất và tiêu dùng bền vững”. Đây cũng chính là ý nghĩa của “Kinh doanh tốt hơn, Thế giới tốt hơn”.

Một doanh nghiệp kinh doanh bền vững cần có một nền tảng quản trị bền vững. Ông Vinh khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp tham khảo và áp dụng Bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững (CSI) vào công tác xây dựng chiến lược và quản trị doanh nghiệp, để có thể sớm nhận ra những lỗ hổng trong vận hành doanh nghiệp và kịp thời nắm bắt những cơ hội chưa được khai thác triệt để từ thế mạnh của doanh nghiệp./.