Tại phiên họp bất thường vừa diễn ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã thông qua Nghị quyết về giao danh mục và mức vốn cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách trung ương kế hoạch năm 2022 của các bộ, cơ quan trung ương cùng địa phương và Nghị quyết về phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại chưa phân bổ, theo Văn phòng Quốc hội.

Chốt phương án giao vốn cho dự án thuộc chương trình phục hồi kinh tế
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại phiên họp (ảnh: QH)

Tại phiên họp, UBTVQH đã nghe Tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội về giao danh mục và mức vốn cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách trung ương kế hoạch năm 2022 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương và xem xét về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại chưa phân bổ.

Chốt phương án giao vốn cho dự án thuộc chương trình phục hồi kinh tế
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương trình bày Tờ trình của Chính phủ tại phiên họp (ảnh: QH)

UBTVQH đã tập trung cho ý kiến về các phương án phân bổ vốn của Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế phân bổ cho các ngành và các lĩnh vực; việc điều hòa, điều chỉnh vốn đầu tư công…

Kết luận nội dung phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, việc rà lại danh mục các dự án là cần thiết, bảo đảm thực chất, một số dự án thay đổi để tương thích với nghị quyết của Hội đồng nhân dân… Đến nay, các nội dung rà soát lại bảo đảm chất lượng tốt hơn, có sự thay đổi cơ bản về danh mục, được sắp xếp lại có trọng tâm, trọng điểm hơn, đảm bảo khả thi hơn và tránh dàn trải.

Chốt phương án giao vốn cho dự án thuộc chương trình phục hồi kinh tế
Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, việc rà soát lại danh mục các dự án bảo đảm thực chất (ảnh: QH)

UBTVQH cơ bản tán thành với đề xuất của Chính phủ đối với danh mục và phân bổ vốn Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội 176.000 tỷ đồng cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương, chi tiết theo quy định của Luật Đầu tư công. Trong đó, UBTVQH cơ bản nhất trí để Thủ tướng Chính phủ phân bổ số vốn đối với 94 nhiệm vụ, dự án đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định, đủ điều kiện giao kế hoạch vốn của Chương trình; đề nghị Chính phủ rà soát, tiếp thu, giải trình đối với một số dự án cụ thể; rà soát, cập nhật các trường hợp đã hoàn thiện thủ tục đầu tư để có thể phân bổ ngay trong đợt này.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, UBTVQH đánh giá cao sự chuẩn bị của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; ghi nhận các cơ quan đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, bởi đầu tư công là lĩnh vực phức tạp, nhất là các thủ tục về chuẩn bị đầu tư.

Đối với 169 dự án chưa hoàn tất thủ tục đầu tư, UBTVQH đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát theo đúng nguyên tắc, tiêu chí quy định tại Nghị quyết số 43/2021/QH15. Sau khi các dự án đủ thủ tục đầu tư, đủ điều kiện để giao vốn, thì Chính phủ báo cáo UBTVQH cho ý kiến trước khi Thủ tướng Chính phủ quyết định phân bổ vốn.

UBTVQH thống nhất ban hành Nghị quyết để điều chỉnh bổ sung vốn đầu tư công năm 2022, bao gồm cả việc bố trí vốn điều hòa của Kế hoạch đầu tư công trung hạn. Trong đó, nội dung của Nghị quyết cần nêu rõ, UBTVQH thống nhất với đề xuất của Chính phủ điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 bổ sung cho các nhiệm vụ dự án đủ điều kiện bố trí vốn theo quy định; nhất trí bổ sung vốn cho 253 nhiệm vụ, dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương trong nước đã được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; bổ sung vốn cho 4 nhiệm vụ thuộc Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội và bổ sung vốn cho 1 dự án thuộc trách nhiệm ngân sách trung ương theo đề xuất của Chính phủ.

“Các cơ quan của Quốc hội phối hợp với Chính phủ rà soát kỹ cơ sở pháp lý để đưa vào dự thảo Nghị quyết; giao Ủy ban Tài chính - Ngân sách phối hợp với Ủy ban Pháp luật và các cơ quan của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Tổng Thư ký Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, để hoàn chỉnh dự thảo kết luận và dự thảo Nghị quyết sớm gửi UBTVQH và trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành trước kỳ nghỉ lễ 2/9 tới…”, ông Vương Đình Huệ lưu ý./.