Chứng chỉ quỹ FUEKIV30 chính thức giao dịch trên HOSE
KIM VN30 ETF là quỹ hoán đổi danh mục, không bị giới hạn về thời gian hoạt động

Tổng giá trị chứng khoán niêm yết theo mệnh giá là 71 tỷ đồng, giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là NAV trên một chứng chỉ quỹ là 10.124,36 đồng, biên độ giao động giá +/-20%. Như vậy, ETF KIM GROWTH VN30 là chứng chỉ Quỹ ETF thứ tư mô phỏng bộ chỉ số VN30 trên thị trường sau Quỹ ETF VFMVN30, Qũy ETF SSIAMVN30 và Qũy ETF MAFM VN30.

Quỹ ETF KIM Growth VN30 là quỹ do Công ty TNHH Quản lý quỹ KIM Việt Nam quản lý. Các thành viên lập quỹ gồm Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (MAS), CTCP Chứng khoán BIDV (BSC), CTCP Chứng khoán SSI (SSI), CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam, CTCP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC). Ngân hàng giám sát là Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, đại lý chuyển nhượng là Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD). KIM VN30 ETF là quỹ hoán đổi danh mục, không bị giới hạn về thời gian hoạt động. Mục tiêu của quỹ là mô phỏng biến động của chỉ số tham chiếu VN30 (Chỉ số VN30 gồm 30 mã cố phiếu có giá trị vốn hóa và thanh khoản hàng đầu niêm yết trên HOSE)

Tại buổi lễ trao quyết định niêm yết, đại diện Lãnh đạo HOSE đã chúc mừng phiên giao dịch đầu tiên của chứng chỉ quỹ FUEKIV30. Với vai trò là đơn vị vận hành thị trường, HOSE luôn đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc thực hiện nghĩa vụ của các công ty niêm yết, đặc biệt là nghĩa vụ công bố thông tin, cập nhật các quy định, chính sách liên quan đến thị trường chứng khoán.

Chứng chỉ quỹ FUEKIV30 chính thức giao dịch trên HOSE
Chứng chỉ quỹ FUEKIV30 là mã chứng khoán thứ 534 niêm yết trên sàn HOSE

Tính đến hết ngày 31/12/2021, sàn HOSE có 533 mã chứng khoán niêm yết trong đó gồm: 404 mã cổ phiếu, 03 mã chứng chỉ quỹ đóng, 08 mã chứng chỉ quỹ ETF, 113 mã chứng quyền có bảo đảm và 5 mã trái phiếu. Tổng khối lượng cổ phiếu đang niêm yết đạt trên 120,5 tỷ cổ phiếu. Giá trị vốn hóa niêm yết đạt hơn 5,8 triệu tỷ đồng, tăng 1,48% so với tháng trước, chiếm trên 91,97% giá trị vốn hóa toàn thị trường cổ phiếu niêm yết và đạt khoảng 92,77% GDP năm 2020 (GDP theo giá hiện hành)./.