Ngày 23/4 tới, Công ty chứng khoán Thiên Việt, mã chứng khoán TVS, đang niêm yết trên HOSE sẽ triệu tập đại hội cổ đông thường niên năm 2021, để lên kế hoạch phát triển Công ty trong năm nay cũng như thời gian tới.

Một nội dung đáng chú ý được Hội đồng quản trị của TVS trình đại hội xem xét thông qua là chuyển giao dịch cổ phiếu TVS tạm thời từ HOSE sang HNX, nhằm khắc phục những rủi ro của tình trạng nghẽn mạng hệ thống giao dịch trên HOSE. Cùng với đó, Hội đồng quản trị của TVS cũng đề xuất đại hội phê duyệt phương án chuyển giao dịch cổ phiếu TVS từ HNX sang HOSE sau khi hệ thống giao dịch mới của HOSE hoàn tất.

Một số thành viên Hội đồng quản trị của TVS. Ảnh: TVS

Tại kỳ đại hội này, Hội đồng quản trị của TVS cũng trình đại hội xem xét thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 7,4% bằng cổ phiếu (từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối), đồng thời phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1,6%. TVS triển khai phương án phát hành này trong năm 2021, sau khi được Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Trước thềm kỳ đại hội diễn ra, Hội đồng quản trị của TVS đã bổ nhiệm ông Terence Ting làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của TVS nhiệm kỳ 2019-2024. Ông Ting cũng kiêm luôn vị trí Chủ tịch Hội đồng đầu tư của TVS thay cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Trung Hà./.