Kết quả trên đánh dấu bước đầu chuyển đổi số thành công tại MBS. Tại Đại hội đồng cổ đông MBS ngày 10/4/2021, Tổng giám đốc Trần Hải Hà chia sẻ phương châm hoạt động của Công ty năm 2021, đó là “Phát triển nhanh, đột phá, chuyển đổi số, hiệu quả”. MBS có lợi thế từ Ngân hàng mẹ (Ngân hàng TMCP Quân đội - MB) khi MB là tổ chức tiên phong trong chuyển đổi số, với tư duy phát triển ngân hàng số ngang tầm khu vực. Hiện nay, MB đang giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng App Mobile.

Chuyển đổi số thành công, App MBS Mobile đứng số 1 ngành chứng khoán
Vốn chủ sở hữu của MBS vượt qua con số 3.000 tỷ đồng, đạt 3.057 tỷ đồng vào thời điểm 30/6/2021

Với việc cải tiến thành công chức năng mở tài khoản chứng khoán MBS từ App MB, MBS đang được tiếp cận hệ sinh thái khách hàng rộng lớn và đa dạng từ Ngân hàng mẹ (hiện sở hữu 81,94% vốn cổ phần tại MBS). Ông Lưu Trung Thái, Tổng giám đốc Tập đoàn MB khẳng định với cổ đông MBS rằng, Tập đoàn sẽ hỗ trợ MBS xây dựng nền tảng kinh số số đạt tiêu chuẩn cao, xuất sắc trên TTCK Việt Nam.

Liên quan đến kết quả kinh doanh vượt trội của MBS trong 6 tháng đầu năm 2021, giải trình với nhà quản lý và công chúng đầu tư, Giám đốc tài chính MBS Nguyễn Kim Chung cho biết, quý II/2021, doanh thu của các nghiệp vụ đều tăng so với cùng kỳ năm 2020, đặc biệt là doanh thu từ các tài sản tài chính tăng 163,1 tỷ đồng; doanh thu từ môi giới chứng khoán tăng 114,44 tỷ đồng; doanh thu ký quỹ và các doanh thu khác tăng 81,44 tỷ đồng. Từ đó, tổng doanh thu quý II/2021 của Công ty tăng 359 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng 125,03%. Chi phí quý II năm 2021 cũng tăng 307,82 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận quý II/2021 tăng 51,22 tỷ đồng so với quý II/2020.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, lợi nhuận trước thuế của MBS đạt 290 tỷ đồng, bằng 60% kế hoạch 480 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế cả năm. MBS hiện có 299,6 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối, tính đến cuối tháng 6/2021.

Với kết quả kinh doanh tích cực, vốn chủ sở hữu của MBS vượt qua con số 3.000 tỷ đồng, đạt 3.057 tỷ đồng vào thời điểm 30/6/2021. Tổng tài sản MBS quản lý vào thời điểm cuối quý II/2021 lên tới 8.910 tỷ đồng./.

Khát vọng 5 năm của Chủ tịch MBS Khát vọng 5 năm của Chủ tịch MBS
Năm 2021, MBS sẽ tăng năng lực tài chính, thực thi mạnh mẽ chuyển đổi số Năm 2021, MBS sẽ tăng năng lực tài chính, thực thi mạnh mẽ chuyển đổi số
Dòng đầu tư F0: Cần nuôi dưỡng cho tương lai cùng lớn mạnh Dòng đầu tư F0: Cần nuôi dưỡng cho tương lai cùng lớn mạnh