Phương án chi trả cổ tức bằng tiền và bằng cổ phiếu năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của NHV, được tổ chức vào cuối tháng 4/2022 nhất trí thông qua. Nguồn chi trả cổ tức được lấy từ lợi nhuận lũy kế sau thuế chưa phân phối của doanh nghiệp là hơn 25,2 tỷ đồng, tính đến hết năm 2021.

NHV mới đây đã thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu vào ngày 17/06/2022. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 16/6/2022. Như vậy, các cổ đông có tên trong danh sách nhận cổ tức của NHV trước ngày 16/6/2022 sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện quyền là 0,7 (nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, cứ 01 quyền thì được nhận thêm 0,7 cổ phiếu mới phát hành). Đây là loại cổ phiếu phổ thông, được phát hành vào ngày 20/6/2022.

Kết quả phát hành được NHV công bố sau khi đã hoàn thiện các thủ tục theo quy định và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt trước đó. Số cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị sẽ được hủy bỏ theo quy định.

Số cổ phiếu của NHV trước thời điểm phát hành thêm để trả cổ tức là hơn 3,2 triệu cổ phiếu. Sau khi phát hành thêm, tổng số cổ phiếu của NHV đang lưu hành trên thị trường là gần 5,5 triệu cổ phiếu. Bên cạnh mục đích trả cổ tức cho cổ đông, việc phát hành cổ phiếu cũng nằm trong kế hoạch nhằm tăng quy mô vốn điều lệ để phục vụ các hoạt động của NHV trong giai đoạn mới.

Cổ đông NHV sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu trong tháng 7/2022

Phương án chi trả cổ tức của NHV đã được Đại hội đồng cổ đông của doanh nghiệp nhất trí thông qua vào cuối tháng 4/2022.

NHV được thành lập vào đầu năm 2009, từng được biết đến là doanh nghiệp đầu tư chuyên sâu vào ngành cát thủy tinh trong giai đoạn 2017 - 2018. Gần đây, doanh nghiệp đang có định hướng nguồn lực đầu tư vào các sản phẩm liên quan đến dược - mỹ phẩm, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp và thực phẩm.

Theo Báo cáo tài chính năm 2021 của NHV, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt hơn 5 tỷ đồng chủ yếu đến từ hoạt động tư vấn dịch vụ giới thiệu khách hàng. Doanh thu tài chính là hơn 1,7 tỷ đồng. Lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt gần 6,15 tỷ đồng và 5,3 tỷ đồng, tương đương tăng 86% và tăng 122% so với cùng kỳ năm 2020. Đến hết năm 2021, tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp là hơn 60,5 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu là gần 57,5 tỷ đồng. NHV hiện có vốn điều lệ là 32,236 tỷ đồng.

Đến hết năm 2021, tổng giá trị tài sản của NHV là hơn 60,5 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu là gần 57,5 tỷ đồng. NHV hiện có vốn điều lệ là 32,236 tỷ đồng. Kết phiên giao dịch ngày 28/06/2022, thị giá cổ phiếu của NHV trên sàn Upcom là 20.000 đồng/cổ phiếu (tăng khoảng 18% so với đầu tháng 6/2022).

Thông tin về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của NHV xem chi tiết tại https://owa.hnx.vn/ftp//PORTALNEW/HEADER_IMAGES/20220628/NHV_BC_ket_qua_phat_hanh_Cp_de_tra_Co_tuc_signed.pdf