Công ty TNHH MTV Muối Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước trực thuộc Tổng Công ty Lương thực miền Bắc, là một trong những nguồn cung ứng muối thực phẩm uy tín tại Việt Nam. Với hơn 60 năm tồn tại và phát triển, từ nhà cung cấp muối thô cho tiêu dùng của người dân, Công ty đã tạo ra công nghệ muối tinh hiện đại, cung cấp ra thị trường các sản phẩm mới chất lượng cao. Hiện nay, Công ty đang là một trong những nhà cung cấp muối chiếm thị phần lớn nhất trên cả nước, có hệ thống đại lý và các chi nhánh phân phối của từng đơn vị thành viên và các siêu thị lớn.

Lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty là sản xuất, kinh doanh muối nguyên liệu và muối thành phẩm. Tuy nhiên, doanh thu đối với lĩnh vực này giảm đáng kể từ năm 2018 đến năm 2020, chủ yếu đến từ việc Công ty tạm dừng các hợp đồng cung cấp muối ký kết với một số tỉnh miền núi. Công ty TNHH MTV Muối Việt Nam chuyển hướng kinh doanh bán buôn gạo với khách hàng chính là Tổng công ty Lương thực miền Bắc. Doanh thu hoạt động này chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu của Công ty, với mức doanh thu tăng từ 65,05 tỷ đồng trong năm 2018 lên mức 163,96 tỷ đồng trong năm 2020.

Tại Hà Nội, Công ty TNHH MTV Muối Việt Nam đang sử dụng 3 lô đất ở số 5-7 phố Hàng Gà (quận Hoàn Kiếm), số 77 Nguyễn Công Trứ (quận Hai Bà Trưng) và khu đất có diện tích 3.341,5 m2 quận Long Biên. Ngoài ra, công ty còn quản lý khu đất 2.538 m2 tại tỉnh Thái Nguyên và khu đất 653m2 tại tỉnh Hòa Bình để làm văn phòng và kho muối. Công ty còn 9.684 m2 đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại Nghệ An và nhiều kho muối diện tích lớn tại tỉnh này.

Giá trị thực tế doanh nghiệp để cổ phần hóa tại ngày 30/9/2019 đạt gần 119 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp hơn 60,4 tỷ đồng. Sau cổ phần hoá, vốn điều lệ dự kiến Công ty là gần 43,7 tỷ đồng, trong đó, Nhà nước nắm giữ 2.839.928 cổ phần, chiếm 65% vốn điều lệ.

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, năm 2021, công ty dự báo sẽ đạt doanh thu 99 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế ở mức 870 triệu đồng. Năm 2022, tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân đạt 5,05%, và tăng lên mức 7,4% vào 2023. Đến năm 2023, tổng doanh thu của Công ty được dự báo đạt mức trên 110 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 1 tỷ đồng.

Doanh thu và lợi nhuận của Công ty giai đoạn 2018 - 2020

Chỉ tiêu

2018

2019

2020

Tổng giá trị tài sản (tỷ đồng)

90,65

81,55

61,87

Tổng doanh thu (tỷ đồng)

116,76

152,68

199,03

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)

-4,16

-5,57

-4,25

Tỷ suất LNST/Vốn Nhà nước (%)

-11,91

-18,49

-16,87

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018, 2019, 2020 của Công ty TNHH MTV Muối Việt Nam)

Doanh thu và lợi nhuận dự kiến của Công ty giai đoạn 2021-2023

Chỉ tiêu

2021

2022

2023

Tổng doanh thu (tỷ đồng)

99

104

110,7

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)

0,87

0,93

1,0

Tỷ lệ cổ tức (%)

-

-

-

(Nguồn: Theo Kế hoạch sản xuất kinh doanh sau 3 năm cổ phần hóa của Công ty TNHH MTV Muối Việt Nam)