Thứ bảy 02/12/2023 00:28 | Liên hệ Tòa soạn p-ISSN: 1859-4972
e-ISSN: 2734-9365
In báo Nghệ An chào bán 97,3% vốn qua đấu giá tại HNX
Cổ phần hóa doanh nghiệp công ích: Giải quyết bế tắc, cách nào?
Chủ động tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại DN
Còn nhiều vướng mắc trong tái cơ cấu DNNN
Tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn DNNN còn chậm
Năm 2018: Xử lý dứt điểm tồn tại, yếu kém của doanh nghiệp nhà nước
Xem thêm
Based on MasterCMS Ultimate Edition v2.9 2022