Chiều 7/7, tại Hưng Yên, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Hưng Yên năm 2024.

Công bố bản thiết kế toàn diện với mục tiêu Hưng Yên thành thành phố trực thuộc Trung ương năm 2050
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị công bố Quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Hưng Yên năm 2024. Ảnh: VGP

Quy hoạch tỉnh Hưng Yên được phê duyệt đóng vai trò như một bản thiết kế toàn diện, tổng quan

Ngày 10/6/2024 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 489/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch tỉnh). Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tỉnh Hưng Yên, nhằm thông tin tới các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư và toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân về những nội dung cơ bản của Quy hoạch tỉnh, nhất là hệ thống quan điểm, mục tiêu, phương hướng phát triển, phương án tổ chức các hoạt động kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và các phương án quy hoạch kỹ thuật, chuyên ngành để phát triển tỉnh Hưng Yên nhanh và bền vững, trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại; thuộc nhóm phát triển mạnh, có quy mô kinh tế và trình độ phát triển trong nhóm dẫn đầu cả nước đến năm 2030 và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đến năm 2050.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 10/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch cho lãnh đạo tỉnh.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tỉnh Hưng Yên trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 24 dự án có tổng số vốn 760 triệu USD và 10.000 tỷ đồng cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Theo lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, Quy hoạch tỉnh Hưng Yên được phê duyệt đóng vai trò như một bản thiết kế toàn diện, tổng quan, xác định tầm nhìn và mục tiêu phát triển dài hạn cho từng ngành, lĩnh vực và hình thành khung định hướng phát triển kinh tế-xã hội dài hạn, giúp tỉnh Hưng Yên nhận diện rõ tiềm năng, thế mạnh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện bảo đảm phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế, cụ thể hóa khát vọng các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao tỉnh Hưng Yên cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đối tác liên quan đã phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo sự kiện có ý nghĩa quan trọng này, kết hợp công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư của tỉnh; thể hiện tầm nhìn chiến lược, cách làm bài bản, khoa học và sự quan tâm đặc biệt của các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Thủ tướng đánh giá Hưng Yên có nhiều dư địa, tiềm năng, cơ hội để phát triển bứt phá, "Thứ nhất Kinh kỳ, thứ nhì Phố Hiến". Hưng Yên là vùng đất "địa linh nhân kiệt" (Hưng Yên có 8 trạng nguyên; 205 tiến sĩ được ghi danh tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám; 228 người đỗ đại khoa được ghi danh ở Văn Miếu Xích Đằng-Hưng Yên), là quê hương của Danh y Lê Hữu Trác, thân mẫu Bác Hồ kính yêu, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.

Thủ tướng cho rằng cùng với điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, nguồn lực con người, truyền thống văn hóa lịch sử, Hưng Yên cần phát huy hơn nữa đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, với tầm nhìn cao hơn, xa hơn, rộng hơn.

Thủ tướng chỉ rõ, về vị trí địa lý, "Hưng Yên có nhiều nơi gần Hà Nội hơn cả Hà Nội", nằm ở vị trí trung tâm của đồng bằng sông Hồng, song để phát huy được lợi thế này, cần có 3 tuyến đường huyết mạch để "kéo" Hưng Yên gần hơn với Hà Nội, Hải Phòng và các trung tâm kinh tế lớn, các tỉnh phía nam đồng bằng sông Hồng.

Trong đó, tuyến đường nối cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ vừa được khánh thành, tuyến đường Tân Phúc-Võng Phan vừa được khởi công và tuyến đường kết nối di sản sông Hồng có thể khởi công trong cuối năm 2024.

Bên cạnh kết quả đạt được là cơ bản, Hưng Yên vẫn còn một số khó khăn, hạn chế, thách thức: Phát triển kinh tế chưa tương xứng tiềm năng, lợi thế của tỉnh, nhất là lợi thế của liên kết vùng; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo chưa trở thành động lực mạnh mẽ cho phát triển; chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu; chưa có nhiều doanh nghiệp lớn, có thương hiệu và khả năng cạnh tranh cao; cải cách thủ tục hành chính cần nỗ lực hơn; quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, môi trường cần hiệu quả hơn... Thủ tướng lấy ví dụ về tình trạng ô nhiễm trên sông Bắc Hưng Hải, cần khắc phục, xử lý thời gian tới.

Thủ tướng đánh giá Quy hoạch tỉnh Hưng Yên đã được chuẩn bị công phu, bài bản, khoa học; xây dựng với tư duy đột phá, tầm nhìn dài hạn trên cơ sở phát huy tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh từ thiên nhiên, con người, truyền thống, văn hóa, lịch sử, vừa mang tính kế thừa và phát triển.

Quy hoạch đã cụ thể hóa Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; thể hiện khát vọng và qua đó góp phần quan trọng hiện thực hoá mục tiêu phát triển Hưng Yên giàu đẹp, hiện đại, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

"Quy hoạch chỉ ra được những điểm khác biệt, nổi trội của Hưng Yên so với các tỉnh xung quanh, từ đó phát triển không trùng dẫm mà liên kết, hỗ trợ lẫn nhau", Thủ tướng đánh giá.

Mục tiêu Quy hoạch đã được xác định rõ, đến năm 2030, Hưng Yên trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, có quy mô kinh tế và trình độ phát triển trong nhóm dẫn đầu cả nước; đến năm 2050 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố thông minh, giàu đẹp, văn minh, văn hiến, giàu bản sắc văn hóa, phát huy đầy đủ những giá trị cốt lõi của văn hóa Phố Hiến xưa; là nơi đáng sống của vùng đồng bằng sông Hồng.

Công bố bản thiết kế toàn diện với mục tiêu Hưng Yên thành thành phố trực thuộc Trung ương năm 2050
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trao quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và tặng hoa chúc mừng tỉnh. Ảnh: VGP

Hưng Yên phải tích cực trong việc triển khai, cụ thể hóa Quy hoạch

Thủ tướng lưu ý các định hướng lớn, theo đó, tổ chức không gian kinh tế-xã hội theo mô hình "mạng lưới", đa cực tích hợp, dựa trên cấu trúc khung phát triển gồm 02 vùng, 02 hành lang, 05 trục, 03 trung tâm mà Quy hoạch đã chỉ ra; thực hiện tốt định hướng phát triển các ngành công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ; tập trung thực hiện các đột phá chiến lược (thể chế, hạ tầng, nhân lực).

Thủ tướng đề nghị tỉnh Hưng Yên thực hiện tốt phương châm "1 tập trung - 2 tăng cường - 3 đẩy mạnh".

"1 tập trung" là: Tập trung huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực hợp pháp để thúc đẩy các động lực tăng trưởng truyền thống (đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng); tạo đột phá vào các động lực tăng trưởng mới (kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển bền vững...).

"Các khu công nghiệp phải chọn lọc, thu hút đầu tư công nghệ cao để người lao động nâng cao trình độ, tay nghề, năng suất lao động, từ đó mang lại thu nhập cao và nâng cao đời sống, vật chất tinh thần của nhân dân", Thủ tướng nhấn mạnh.

"2 tăng cường" là: (1) Tăng cường đầu tư, phát triển yếu tố con người (nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài, bảo đảm an sinh xã hội, công bằng, tiến bộ xã hội); (2) Tăng cường kết nối vùng, khu vực, trong nước và quốc tế thông qua hệ thống giao thông, chuỗi sản xuất và cung ứng...

"3 đẩy mạnh" là: (1) Đẩy mạnh phát triển hệ thống hạ tầng chiến lược đồng bộ, bao trùm (về giao thông, chuyển đổi số, y tế, giáo dục, xã hội...); (2) Đẩy mạnh phát triển công nghiệp phục vụ cho chế biến, chế tạo, chuỗi sản xuất-cung ứng, nhất là những ngành có thế mạnh, khai thác tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh; (3) Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tạo việc làm, sinh kế cho người dân ổn định và phát triển.

8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Thủ tướng chỉ rõ 08 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, mà trước hết là bám sát chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; gắn với việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; tổ chức triển khai hiệu quả Quy hoạch, bảo đảm đồng bộ, phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch ngành. Khẩn trương xây dựng Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh khoa học, phù hợp với nguồn lực, tình hình, yêu cầu thực tiễn, nguyện vọng của nhân dân.

Thứ hai, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là tạo đột phá cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền số, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, công khai, minh bạch, bình đẳng.

Thứ ba, huy động tối đa và sử dụng các nguồn lực nhà nước, tư nhân và các nguồn lực hợp pháp khác để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiệu quả, ưu tiên hạ tầng giao thông tạo kết nối trong nước, quốc tế. Ưu tiên đầu tư các dự án động lực, trọng điểm, có tính lan tỏa lớn, tạo không gian phát triển mới, động lực, năng lực mới.

Thứ tư, thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, tạo vườn ươm, phát triển doanh nghiệp, hình thành các doanh nghiệp lớn; phát triển khoa học công nghệ, ứng dụng khoa học công nghệ; có chế độ, chính sách đãi ngộ và thu hút nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thứ năm, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh. Mở rộng, nâng cao hiệu quả chuỗi giá trị, đẩy mạnh liên kết chuỗi; chú trọng phát triển sản phẩm, dịch vụ mới, có giá trị gia tăng cao. Phát huy vai trò động lực của các đô thị, thúc đẩy sự phát triển văn minh, hiện đại và bền vững.

Thứ sáu, phát triển toàn diện văn hóa, xã hội; làm nổi bật bản sắc văn hóa, truyền thống vùng đất văn hiến, thế mạnh về sinh thái, tâm linh, lễ hội. Phấn đấu lĩnh vực giáo dục, đào tạo và phát triển con người có thứ hạng cao; nâng cao đời sống tinh thần của người dân. Tập trung hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Thứ bảy, chú trọng xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, dám nghĩ, dám làm, sáng tạo; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền các cấp và hệ thống chính trị; đẩy mạnh đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thứ tám, làm tốt công tác truyền thông chính sách, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Quy hoạch tỉnh bằng nhiều hình thức khác nhau để nhân dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư hiểu, nắm rõ, từ đó ủng hộ Quy hoạch, làm theo Quy hoạch, giám sát việc thực hiện Quy hoạch và thụ hưởng thành quả với tinh thần "Dân biết - Dân bàn - Dân làm - Dân thụ hưởng".

Để hỗ trợ Hưng Yên tổ chức thực hiện tốt Quy hoạch, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành Trung ương luôn đồng hành, tập trung giải quyết kịp thời, hiệu quả những kiến nghị, đề xuất của Hưng Yên, người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng hoan nghênh các doanh nghiệp, nhà đầu tư đã chọn Hưng Yên, đề nghị hoạt động, kinh doanh đúng quy định của pháp luật, thực hiện thật tốt văn hóa kinh doanh, trách nhiệm xã hội, đảm bảo các chế độ, chính sách cho người lao động; chú trọng góp ý hoàn thiện chính sách, đào tạo nhân lực, hỗ trợ nguồn vốn, nâng cao năng lực quản trị, chuyển giao công nghệ; xây dựng chiến lược kinh doanh lâu dài, bền vững, thực hiện đúng cam kết đầu tư, thoả thuận hợp tác trên tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ".

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần "cùng lắng nghe, thấu hiểu"; "chia sẻ tầm nhìn và hành động"; "cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng và cùng phát triển" giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng, với truyền thống cách mạng anh hùng, với đà phát triển mạnh trong những năm qua, với sự ủng hộ, nỗ lực của các bộ, ngành Trung ương, sự hưởng ứng, tham gia tích cực của cộng đồng nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân, tỉnh Hưng Yên sẽ phát triển đúng tầm nhìn, tư duy, sự đổi mới như Quy hoạch đã công bố, với mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, có quy mô kinh tế và trình độ phát triển trong nhóm dẫn đầu cả nước./.