Trả lời câu hỏi của đại biểu Trần Văn Tiến, Đoàn Vĩnh Phúc, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định, việc lập các quy hoạch hiện nay là một vấn đề hết sức quan trọng.

Đã xây dựng xong khung định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Sau khi ban hành Luật Quy hoạch thì việc triển khai đang còn rất chậm

Thừa nhận rằng, sau khi ban hành Luật Quy hoạch việc triển khai đang còn rất chậm, Bộ trưởng cho biết, việc chậm này có nguyên nhân khách quan và chủ quan.

“Khách quan đó là lần đầu tiên chúng ta được thực hiện và làm theo phương pháp tích hợp để làm quy hoạch tổng thể. Chưa bao giờ chúng ta làm quy hoạch tổng thể, chỉ làm quy hoạch từng ngành. Do nhiều ngành, nhiều quy hoạch trên cùng một địa bàn, cùng một vùng và Luật Quy hoạch cho phép tích hợp tất cả các quy hoạch này vào một quy hoạch tổng thể. Lần đầu tiên chúng ta làm như vậy nên năng lực của tư vấn, kiến thức của các cơ quan hiện nay cũng đang còn chưa theo kịp được vấn đề này”, Bộ trưởng chia sẻ.

Bên cạnh đó, số lượng quy hoạch lại nhiều, làm đồng thời trong cùng một thời gian, tiếp cận làm từ trên xuống, làm từ dưới lên để theo phương pháp đúng dần nên cách hiểu và cách thực hiện đang còn rất khó.

“Tuy nhiên, đến giờ này quy hoạch tổng thể quốc gia chúng tôi đã xây dựng xong khung định hướng và đang hoàn thiện để trình Thủ tướng Chính phủ”, Bộ trưởng cho biết.

Theo đó, các quy hoạch của 5 vùng kinh tế còn lại cơ bản đã xong được phần nghiên cứu và đang lấy ý kiến để hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ trong thời gian sớm nhất, tức là trong tháng 11, tháng 12 này để trước mắt các địa phương và các bộ ngành dựa trên khung định hướng này có thể triển khai lập các quy hoạch của ngành mình.

Bộ trưởng lưu ý, địa phương không nhất thiết phải chờ xong toàn bộ quy hoạch cấp trên mới lập quy hoạch cấp dưới. “Điều này Quốc hội đã cho phép ở Nghị quyết 751 để chúng ta triển khai đồng thời và làm theo phương pháp đúng dần”, Bộ trưởng nhắc lại Nghị quyết của Quốc hội.

Đối với các quy hoạch ngành, Bộ trưởng cho hay, đến nay, có 19/38 quy hoạch ngành đã hoàn thành. Quy hoạch tỉnh 20/63 quy hoạch cũng đã hoàn thành,.

Về tiến độ, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã có 2 nghị quyết để đôn đốc vấn đề này và yêu cầu tất cả các quy hoạch từ quốc gia đến quy hoạch ngành, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh phải hoàn thành trước 31/12/2022.

“Chúng tôi đang đôn đốc các địa phương, bộ, ngành để đảm bảo tiến độ này trong thời gian tới”, Bộ trưởng cam kết.

Chia sẻ về thêm về vấn đề liên kết vùng, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chỉ rõ: “Liên kết vùng là một vấn đề rất quan trọng, nhưng chúng ta chưa làm được bao nhiêu. Do chúng ta không có một thể chế chính quyền vùng, chúng ta không có một ngân sách riêng cho một vùng, chúng ta không có một cơ chế điều phối để liên kết vùng, chúng ta chưa hình thành được”.

Trong thời gian tới, Bộ trưởng cho biết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục nghiên cứu để làm sao bắt đầu từ quy hoạch vùng.

“Bắt đầu từ các thể chế, cơ chế để liên kết, điều phối trong phát triển vùng, tham mưu cho Chính phủ và Quốc hội để đầu tư cho những công trình mang tính liên vùng thì lúc đó liên kết vùng mới thực sự hiệu quả và có ý nghĩa”, Bộ trưởng nhận định/.