“Phiên họp thứ 18 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) là phiên họp thường kỳ của tháng 12, là phiên họp rất quan trọng cuối năm sẽ xem xét, cho ý kiến đối với 2 nhóm vấn đề…”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, khi phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 18 của UBTVQH, diễn ra sáng nay (ngày 13/12), theo Văn phòng Quốc hội.

Theo đó, nhóm nội dung thứ nhất là UBTVQH sẽ xem xét cho ý kiến và quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền theo công việc thường xuyên, theo chức năng, nhiệm vụ đã được giao, gồm có 8 nội dung, như: xem xét thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân; báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 10 và tháng 11/2022; xem xét, quyết định việc lấy ý kiến nhân dân về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)…

Quy hoạch tổng thể quốc gia là nội dung quan trọng nhất, quyết định có hay không tiến hành kỳ họp bất thường của Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 18 của UBTVQH (ảnh: QH)

Nhóm nội dung thứ hai là UBTVQH cho ý kiến về một số nội dung chuẩn bị Kỳ họp bất thường lần thứ Hai của Quốc hội.

“UBTVQH sẽ cho ý kiến về nội dung liên quan đến Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch tổng thể quốc gia là một nhiệm vụ được đặt ra theo quy định của Luật Quy hoạch năm 2017. Đây là lần đầu tiên đất nước ta tiến hành xây dựng một quy hoạch như thế này, chưa có tiền lệ. Do đó, đây là việc rất mới và rất khó…”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Tại Phiên họp 18, UBTVQH sẽ cho ý kiến về một số vấn đề liên quan đến tài chính, ngân sách thuộc thẩm quyền Quốc hội quyết định, bao gồm: việc điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan; việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài (nguồn chi thường xuyên) năm 2021; về giải pháp xử lý, bất cập tại một số trạm thu phí, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức BOT...

Cũng theo Người đứng đầu Quốc hội, trên cơ sở chuẩn bị của Chính phủ và kế hoạch của UBTVQH, tại phiên họp này UBTVQH phải rà soát, xem xét nội dung này. Đây cũng là nội dung quan trọng nhất, quyết định có hay không tiến hành kỳ họp bất thường của Quốc hội.

"Theo quy định của Luật Quy hoạch, quy hoạch này là quy hoạch cấp cao nhất, chi phối các quy hoạch quốc gia khác như: quy hoạch sử dụng đất quốc gia; quy hoạch không gian biển quốc gia; các quy hoạch ngành quốc gia; các quy hoạch vùng, quy hoạch của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đều phải dựa trên quy hoạch cấp cao nhất này, do đó không thể để muộn được...", ông Vương Đình Huệ cho biết.

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội, theo Nghị quyết của Quốc hội về giám sát đối với chính sách pháp luật về quy hoạch, thì quy hoạch này cần phải được phê duyệt cuối năm nay. Nếu chuẩn bị kịp, kỹ, thì sẽ xem xét, phê duyệt vào đầu tháng 1/2023, cũng là căn cứ để rà soát lại các quy hoạch khác…

Quy hoạch tổng thể quốc gia là nội dung quan trọng nhất, quyết định có hay không tiến hành kỳ họp bất thường của Quốc hội
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh; Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Phiên họp thứ 18 của UBTVQH (ảnh: QH)

Liên quan đến nội dung về quy hoạch tổng thể quốc gia, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, diễn ra trong tháng 11/2022, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch đang được đẩy nhanh. Chính phủ rất quan tâm đến vấn đề này và có nhiều văn bản chỉ đạo. Quan tâm lớn hiện nay của Chính phủ là chất lượng các quy hoạch, làm sao phải đồng bộ, bảo đảm tầm nhìn chiến lược cho giai đoạn tới, không vì chạy theo tiến độ mà bỏ qua chất lượng. Yêu cầu đặt ra là phải hài hòa cả hai yếu tố gồm chất lượng và tiến độ…/.