Đây là một sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng của Đảng bộ và ngành Kế hoạch và Đầu tư. Tham dự Đại hội Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2015-2020 có đồng chí Đào Ngọc Dung, Uỷ viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Đảng uỷ khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Phạm Quang Thao, Phó bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí đại diện các cơ quan: Ban Tổ chức TƯ, Ban Kinh tế TƯ, Ban Tuyên giáo TƯ, Ủy ban Kiểm tra TƯ. Về phía Bộ Kế hoạch và Đầu tư có đồng chí Bùi Quang Vinh, Uỷ viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đồng chí Võ Hồng Phúc, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và với sự tham gia của 184 đại biểu chính thức đại diện cho 1128 đảng viên của 33 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan.

Đồng chí Nguyễn Văn Trung, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bí thư Đảng bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình bày Diễn văn khai mạc Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Trung, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư đọc diễn văn khai mạc Đại hội

Trong bài Diễn văn, đồng chí nhấn mạnh: 5 năm qua, các cấp ủy đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức đảng, phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao; Đảng ủy Bộ đã phối hợp với Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ, cụ thể hóa và triển khai tổ chức thực hiện các Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng cơ quan, đơn vị, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2010 - 2015 đạt được những kết quả nổi bật trên các mặt công tác của ngành Kế hoạch và Đầu tư.

Tiếp đó, Đại hội đã nghe Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khoá XXIII trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020 do đồng chí Mai Ngọc Bích, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày.

Báo cáo nêu bật kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010-2015 của Đảng ủy Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đặc biệt Đảng ủy đã phối hợp với Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư cụ thể hóa và triển khai tổ chức thực hiện các Chương trình hành động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Chính phủ. Trong bối cảnh tình hình kinh tế có nhiều biến động, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã chủ động tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp thuộc các lĩnh vực tài chính, ngân sách, tiền tệ, ngân hàng... và các công tác khác thuộc lĩnh vực Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao phó.

Đảng ủy cơ quan thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt và cụ thể hóa các chủ trương chính sách, các Nghị quyết, Chỉ thị Khóa XI của Đảng, đặc biệt là các Nghị quyết và Kết luận liên quan đến công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội; các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên.

Đồng chí Mai Ngọc Bích, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư khóa XXIII, nhiệm kỳ 2010-2015.

Báo cáo Đại hội về dự thảo Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Mai Ngọc Bích cho biết trong 5 năm tới, cán bộ đảng viên Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXIV, đồng chí Bùi Quang Vinh, Uỷ viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay mặt Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại biểu về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ 24 nhiệm kỳ 2015-2020 và các đồng chí đại biểu khách mời của Đại hội.

Đồng chí Bùi Quang Vinh, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu chỉ đạo Đại hội

Bộ trưởng cho biết, 5 năm qua, bên cạnh những thuận lợi, tình hình thế giới khu vực có nhiều diễn biến phức tạp đã tác động bất lợi đến nước ta; ảnh hưởng cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu gây thiệt hại nặng nề đã phần nào tác động đến diễn biến tư tưởng và hoạt động của Đảng bộ nói riêng, Ngành Kế hoạch và Đầu tư nói chung. Được sự quan tâm của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng đạt được những kết quả quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXIII.

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh trân trọng ghi nhận, biểu dương và hoan nghênh những thành tích mà Đảng bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; chân thành cảm ơn sự phối hợp cộng tác chặt chẽ của BCH, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ với Ban Cán sự đảng để giải quyết các công việc và những vấn đề nảy sinh trong Ngành Kế hoạch và Đầu tư.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh: Báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ Khoá XXIII, cũng như các bài tham luận tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã nêu rõ nổi bật sự nỗ lực to lớn của Đảng bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, sự phối hợp giữa Đảng ủy Bộ với Ban Cán sự đảng Bộ đã đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, vai trò, vị thế của Đảng ủy Bộ và các cấp ủy Đảng trực thuộc ngày càng được khẳng định

Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương trao cờ thi đua xuất sắc cho Thường vụ Đảng ủy Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ghi nhận những đóng góp của Đảng bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao Cờ thi đua xuất sắc cho Thường vụ Đảng ủy Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2010 – 2015 (có 6 trong tổng số 63 đảng bộ thuộc khối cơ quan Trung ương vinh dự nhận cờ thi đua).

Tại Đại hội, bằng tinh thần và trách nhiệm cao, các đại biểu tham dự đã bầu 27 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư Khoá XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020 với số phiếu tập trung.

Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư khóa XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020