Ông Nguyễn Văn Nên được Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh tín nhiệm bầu làm Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh với tỷ lệ tuyệt đối

Đồng chí Nguyễn Văn Nên được bầu là Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh

Tại phiên bế mạc, đồng chí Nguyễn Văn Nên, tân Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh có bài phát biểu ra mắt.

Đồng chí tân Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên khẳng định, những thành tựu của TP. Hồ Chí Minh đạt được trong thời gian qua là công lao to lớn của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TP. Hồ Chí Minh, trong đó có sự đóng góp của Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh qua các thời kỳ. Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh khóa XI xin trân trọng tiếp nhận toàn bộ công việc thuộc trách nhiệm do Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh khóa X giao lại theo quy định của điều lệ Đảng.

“Chúng tôi xin hứa trước đại hội, trước Đảng bộ và Nhân dân TP. Hồ Chí Minh rằng, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh khóa XI tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống cách mạng, bản lĩnh, kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình; giữ vững và phát huy hơn nữa vị trí, vai trò và trách nhiệm của TPHCM vì cả nước, vì cùng nước”, tân Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cam kết.

Tân Bí thư Thành ủy cũng khẳng định, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh sẽ là một tập thể gương mẫu, đoàn kết ý chí và hành động, tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới, quyết tâm vượt qua mọi thử thách, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém. Thông qua đó sẽ huy động mạnh mẽ các nguồn lực, kiên quyết tháo gỡ các vướng mắc tồn tại, sớm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ XI đi vào cuộc sống, có hiệu quả cao nhất.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh khóa XI, đồng chí Nguyễn Văn nên cũng chân thành kêu gọi sự đồng tâm hiệp lực của Nhân dân TPHCM, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, sự ủng hộ của đồng bào TPHCM đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài, sự hợp tác của bạn bè quốc tế cùng chung sức với Đảng bộ, chính quyền TP. Hồ Chí Minh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu 61 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh khóa XI trong ngày làm việc chính thức thứ ba của đại hội (17-10).

Trong số 24 đồng chí lần đầu được giới thiệu tham gia Ban Chấp hành, có 14 đồng chí trúng cử. Tất cả 13 ứng cử viên nữ đều trúng cử. Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh khóa XI trẻ tuổi nhất là đồng chí Phan Thị Thanh Phương, sinh năm 1984, Bí thư Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh.

Trong số 48 ứng viên được giới thiệu cho nhiệm kỳ mới có 47 trường hợp tái đắc cử. Trường hợp duy nhất tái cử nhưng không trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI là Chủ tịch UBND quận 12 Lê Trương Hải Hiếu.

Tối cùng ngày Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh khóa XI nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành họp Hội nghị lần thứ nhất để bầu Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư và 4 Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. đồng chí Nguyễn Văn Nên đắc cử Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh khóa XI với tỷ lệ 100% phiếu bầu. Bốn Phó Bí thư Thành ủy khóa XI gồm các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Nguyễn Thị Lệ, Nguyễn Thành Phong và Trần Lưu Quang.

GRDP bình quân đầu người năm 2025 khoảng 8.500 USD

Trong phiên bế mạc, đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh khóa XI. Nghị quyết xác định mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể và 26 chỉ tiêu chủ yếu, 4 Chương trình phát triển TP. Hồ Chí Minh.

Đại hội xác định mục tiêu phát triển TP. Hồ Chí Minh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 là: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, huy động hiệu quả mọi nguồn lực và tận dụng thời cơ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh; xây dựng thành phố thông minh, phát triển nhanh, bền vững, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước; đẩy mạnh phát triển văn hóa, tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc; vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của Nhân dân, thành phố là trung tâm về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ và văn hóa của khu vực Đông Nam Á”.

Mục tiêu cụ thể, đến năm 2025, TP. Hồ Chí Minh là đô thị thông minh, thành phố dịch vụ, công nghiệp theo hướng hiện đại, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, động lực tăng trưởng của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. GRDP bình quân đầu người khoảng 8.500 USD.

- Đến năm 2030: Là thành phố dịch vụ, công nghiệp hiện đại, thành phố văn hóa, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số, GRDP bình quân đầu người khoảng 13.000 USD, là trung tâm về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ và văn hóa của khu vực Đông Nam Á.

- Tầm nhìn đến năm 2045: Trở thành trung tâm về kinh tế, tài chính của Châu Á, phát triển bền vững, có chất lượng cuộc sống cao, GRDP bình quân đầu người khoảng 37.000 USD, là điểm đến hấp dẫn toàn cầu./.