“Bức tranh” triển vọng phát triển các KCN

Đẩy mạnh đầu tư xây dựng hạ tầng các KCN tỉnh Vĩnh Phúc

Nhà máy FDI hoạt động trong KCN tỉnh Vĩnh Phúc

Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc hiện có 08 khu công nghiệp (KCN) đã đi vào hoạt động với cơ sở hạ tầng tương đối đồng bộ và hiện đại, đáp ứng được nhu cầu của các nhà đầu tư ở trong và ngoài nước.

Trong số các KCN đang hoạt động, một số KCN đã cho thuê hết 100% đất công nghiệp như: KCN Kim Hoa, KCN Khai Quang, KCN Bình Xuyên II - giai đoạn 1; các KCN còn lại đang tiếp tục triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thu hút đầu tư.

06 KCN mới được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư trong quý I/202, gồm có: KCN Sông Lô II, KCN Tam Dương I - KV2, KCN Sông Lô I, KCN Nam Bình Xuyên, KCN Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa Khu vực II - giai đoạn 1). Hiện các KCN này đang thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, KCN Bá Thiện - phân khu I đang được nhà đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật (KCN Bá Thiện-phân khu I là KCN đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức đấu giá lựa chọn nhà đầu tư).

Đến nay tỉnh Vĩnh Phúc đã có 14 KCN được quyết định chủ trương đầu tư/cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thành lập với tổng diện tích quy hoạch là 2.773,948 ha, trong đó diện tích đất công nghiệp quy hoạch là 2.041,07 ha.

Ban Quản lý cho biết, dự kiến trong giai đoạn 2021-2030, tỉnh Vĩnh Phúc quy hoạch từ 23-25 KCN với tổng quỹ đất công nghiệp dự kiến khoảng 7.000 ha. Hiện tỉnh Vĩnh Phúc đang lập Quy hoạch Tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó sẽ tích hợp nội dung Quy hoạch các KCN tỉnh Vĩnh Phúc.

Gấp rút triển khai xây dựng hạ tầng các KCN

Đẩy mạnh đầu tư xây dựng hạ tầng các KCN tỉnh Vĩnh Phúc

Dự án đang xây dựng tại KCN Bá Thiện 2

Trong 9 tháng đầu năm 2021, tình hình triển khai đầu tư hạ tầng KCN còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc trong công tác công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và các vấn đề về đất đai (tôn giáo, tín ngưỡng, đất quân sự...); cơ chế chính sách trong lĩnh vực chuyên ngành còn nhiều bất cập, làm ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước về quy hoạch KCN và quản lý các dự án sau cấp phép; hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào các KCN chậm được đầu tư hoặc đã xuống cấp, chưa kịp thời duy tu bảo dưỡng... Do vậy hiện nay một số KCN mới chỉ triển khai được một phần diện tích hoặc chưa triển khai được, làm ảnh hưởngđến môi trường đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN...

Theo Báo cáo của Ban Quản lý, để đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng và thu hút đầu tư vào các KCN, trong 09 tháng qua, Ban đã khẩn trương triển khai nhiều việc làm thiết thực. Cụ thể:

Báo cáo và trình UBND Tỉnh về việc ban hành các Quyết định thành lập các KCN nêu trên; thực hiện các thủ tục liên quan đến hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật các KCN: Lập Thạch I, Lập Thạch II, Bình Xuyên II (Giai đoạn 2), Phúc Yên và Đồng Sóc; trình UBND Tỉnh ban hành quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 KCN Thái Hòa-Liễn Sơn-Liên Hòa (Khu vực II-giai đoạn 1) và xem xét ban hành Quyết định thành lập KCN; báo cáo UBND Tỉnh về lập điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết KCN Khai Quang; xin chủ trương đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở công nhân KCN Lập Thạch I và KCN Lập Thạch II; báo cáo UBND Tỉnh xem xét, trình HĐND Tỉnh quyết định chủ trương chuyển đổi đất rừng để triển khai các KCN (Thái Hòa-Liễn Sơn-Liên Hòa, Tam Dương I- Khu vực II, Sông Lô I, điều chỉnh mở rộng KCN Khai Quang); đề xuất UBND Tỉnh thành lập Ban chỉ đạo thực hiện các kết luận của Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ và Thanh tra Bộ Kế hoạch & Đầu tư về các tồn tại của KCN Chấn Hưng; xin chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Phúc Yên, Dự án “Cải tạo, sửa chữa chỉnh trang đường vào KCN Kim Hoa và các tuyến đường bao quanh Công ty Honda, Dự án gia cố Sông Mây (đoạn hạ lưu đập Lâm Bò tới KCN Bá Thiện – phân khu 1); xin chủ trương bổ sung quy hoạch ngành nghề thu hút đầu tư vào KCN Bình Xuyên; bổ sung ngành nghề thu hút đầu tư vào KCN Tam Dương II - khu A; kế hoạch triển khai dự án và lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 KCN Nam Bình Xuyên; phát triển nhà ở cho người lao động làm việc trong KCN trên địa bàn Tỉnh.

Cùng với đó, Ban Quản lý tham gia ý kiến với Sở Xây dựng, Sở Giao thông và Sở Tài nguyên và Môi trường các nội dung liên quan đến công tác quy hoạch, xây dựng và sử dụng đất trên địa bàn Tỉnh nơi có các dự án KCN.

Phòng chức năng của Ban Quản lý đã quan tâm thực hiện sát sao công tác triển khai xây dựng hạ tầng các KCN, cụ thể: Chỉ đạo rà soát, đánh giá cơ sở hạ tầng đến hảng rào các KCN trên địa bàn Tỉnh; đôn đốc các công ty hạ tầng về việc lắp đặt các trạm thu phát sóng di dộng (BTS) trong các KCN; yêu cầu các công ty đầu tư hạ tầng KCN Tam Dương II- Khu A, KCN Bá Thiện- Phân khu 1 hoàn thiện thủ tục đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung; đôn đốc chủ đầu tư hạ tầng đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng triển khai dự án KCN Sơn Lôi...

Để hỗ trợ hiệu quả cho các nhà đầu tư hạ tầng KCN, Ban Quản lý tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền các huyện Bình Xuyên, Tam Dương, Lập Thạch, Sông Lô và các chủ đầu tư hạ tầng các KCN thực hiện rà soát khó khăn, vướng mắc và kế hoạch đầu tư xây dựng các KCN trên địa bàn đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư; phối hợp với UBND huyện Vĩnh Tường kiểm tra, rà soát tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, triển khai thực hiện đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư KCN Chấn Hưng; Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung phục vụ Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư hạ tầng KCN; Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, đăng ký bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất của KCN Bá Thiện và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh Vĩnh Phúc; Phối hợp với Sở Công thương việc cung cấp số liệu phục vụ lập kế hoạch vận hành hệ thống điện (HTĐ) miền Bắc năm 2022-2023; thực hiện cấp Giấy phép xây dựng cho các dự án. Trong 09 tháng đầu năm 2021, Ban đã thực hiện cấp mới Giấy phép xây dựng cho 20 lượt dự án, thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở cho 16 dự án.

03 tháng cuối năm 2021, Ban Quản lý sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, rà soát những khó khăn vướng mắc, trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng, hoàn thiện hạ tầng các KCN trên địa bàn Tỉnh để kịp thời tháo gỡ, thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án.

Công tác quản lý, vận hành KCN Bá Thiện (Ban được giao quản lý) tương đối hiệu quả, đảm bảo tuyệt đối công tác an ninh, an toàn và phòng chống cháy nổ trong KCN. Đồng thời công tác bảo vệ môi trường được quan tâm chú trọng, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, cụ thể: Hệ thống cây xanh xung quanh KCN được chăm sóc, cắt tỉa gọn gàng và phát triển tốt; công tác vệ sinh, quét dọn đường, hành lang KCN đảm bảo sạch sẽ; hệ thống chiếu sáng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và người lao động đi làm ca trong KCN được đảm bảo; các rãnh cống, hố ga và hệ thống thoát nước hoạt động tốt… tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp tại KCN.

Theo Ban Quản lý, 03 tháng cuối năm 2021, Ban tiếp tục tăng cường kiểm tra, rà soát những khó khăn vướng mắc, trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng, hoàn thiện hạ tầng các KCN trên địa bàn Tỉnh để kịp thời tháo gỡ, thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án. Giám sát chặt chẽ các chủ đầu tư hạ tầng về năng lực và cam kết triển khai dự án, từ đó có biện pháp xử lý, kiên quyết thu hồi hoặc tìm kiếm nhà đầu tư mới đủ năng lực tiếp tục thực hiện dự án hoặc điều chỉnh quy hoạch giảm diện tích KCN.

Kiểm tra toàn bộ hệ thống hạ tầng trong và ngoài hàng rào các KCN. Yêu cầu chủ đầu tư hạ tầng KCN thực hiện duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp và bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng trong KCN theo đúng quy hoạch được duyệt; đồng thời đề xuất cải tạo, nâng cấp, làm mới công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào các KCN để tạo môi trường cảnh quan KCN hấp dẫn thu hút đầu tư và an toàn xã hội.

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai có hiệu quả chương trình đầu tư công về đầu tư xây dựng hạ tầng ngoài hàng rào các KCN trên địa bàn Tỉnh. Phát triển đồng bộ hạ tầng đến chân hàng rào KCN để đảm bảo cho sự phát triển ngày càng bền vững góp phần cải thiện môi trường thu hút đầu tư, gắn kết các KCN trên địa bàn Tỉnh./.