Theo Dự thảo, điều kiện đối với doanh nghiệp nhập khẩu ô tô nguyên chiếc là: Chỉ thương nhân là doanh nghiệp mới được xem xét cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô. Đồng thời, doanh nghiệp phải có ít nhất một cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô phù hợp với loại ô tô nhập khẩu và đủ điều kiện theo quy định mới được phép nhập khẩu và được cấp Giấy phép nhập khẩu ô tô.

Doanh nghiệp nhập khẩu phải có it nhất 1 trung tâm bảo hành, bảo dưỡng ô tô

Về cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô, Bộ Công Thương quy định, cơ sở này phải thuộc sở hữu của doanh nghiệp, hoặc do doanh nghiệp ký hợp đồng thuê hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng với thời hạn tối thiểu 03 năm, hoặc thuộc hệ thống phân phối của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có cam kết bằng văn bản với Bộ Công Thương về việc thực hiện trách nhiệm bảo hành, bảo dưỡng, triệu hồi, thu hồi ô tô nhập khẩu. Mọi chi phí liên quan đến triệu hồi ô tô bị lỗi, khắc phục lỗi kỹ thuật và thu hồi, xử lý ô tô thải bỏ do doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp và doanh nghiệp nhập khẩu ô tô thực hiện và chi trả.

Đặc biệt từ ngày 01/07/2020, doanh nghiệp nhập khẩu ô tô phải sở hữu tối thiểu một cơ sở bảo hành, bảo dưỡng đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định này.

Bên cạnh đó, Dự thảo Nghị định quy định rõ về điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô. Theo đó, chỉ có các doanh nghiệp được thành lập theo các quy định của pháp luật về doanh nghiệp mới được tiến hành hoạt động sản xuất, lắp ráp ô tô. Các chủ thể kinh doanh khác không phải là doanh nghiệp không được tiến hành hoạt động này. Quy định này nhằm bảo đảm các điều kiện đầu tư kinh doanh ngành nghề sản xuất, lắp ráp ô tô sẽ được thực thi một cách hiệu quả và lâu dài, phù hợp với quy định về nghĩa vụ của doanh nghiệp tại khoản 1, Điều 8, Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Ngoài ra, Nghị định cũng nêu rõ, cơ sở bảo hành, bảo dưỡng phải có mặt bằng, nhà xưởng đảm bảo phục vụ việc thực hiện bảo hành, bảo dưỡng. Nhà xưởng được xây dựng trên khu đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp trong thời gian tối thiểu 05 năm. Có các khu vực thực hiện các công việc tiếp nhận, bàn giao, bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm tra xuất xưởng, có nhà điều hành, kho phụ tùng, khu vực rửa xe đáp ứng được công việc. Đồng thời, phải có thiết bị chẩn đoán động cơ và tình trạng kỹ thuật của xe đối với ô tô có trang bị ECU điều khiển phù hợp với các loại xe cơ sở thực hiện bảo hành, bảo dưỡng và Phần mềm thiết bị chẩn đoán tuân thủ các quy định về sở hữu trí tuệ, được cung cấp bởi nhà sản xuất xe ô tô./.