Cụ thể là, trong tháng 06/2016, sản lượng tiêu thụ toàn ngành ô tô đạt mức 24.421chiếc, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2015, nhưng giảm 6% so với tháng 05/2016. Sản lượng tiêu thụ của từng chủng loại như sau: Xe du lịch đạt 12.916 chiếc, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2015 và giảm 8% so với tháng trước; Xe thương mại đạt 10.325 chiếc, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2015 và giảm 0,1% so với tháng trước; Xe chuyên dụng đạt 1.180 chiếc, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2015 và giảm 30% so với tháng trước (Biểu đồ 1).

Tháng 06/2016, sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 10.014 xe, giảm 6% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 6.407 xe, giảm 7% so với tháng trước. Khác với những tháng trước, xe nhập khẩu luôn có xu hướng tăng, nhưng trong tháng 06/2016, số lượng xe nhập khẩu đã giảm xuống.

Đối với các thành viên VAMA, trong tháng 06/2016, sản lượng tiêu thụ đạt 21.861 chiếc, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2015, nhưng cũng giảm 3% so với tháng trước (Biểu đồ 2).

Mặc dù sản lượng tiêu thụ có giảm nhẹ so với tháng trước, nhưng so với cùng kỳ năm 2015, sản lượng tiêu thụ của hầu hết các thành viên VAMA đều tăng lên. Như mọi tháng, Thaco tiếp tục dẫn đầu trong hệ thống phân phối ô tô của Việt Nam. Cụ thể là, tháng 06/2016: Thaco tiêu thụ đạt 9.246 chiếc, chiếm 42,3% tổng sản lượng tiêu thụ của VAMA, tăng 39% so với cũng kỳ năm 2015, giảm 7% so với tháng trước. Trong đó, sản lượng tiêu thụ tập trung vào các dòng xe, như: Thaco Truck với 4.429 chiếc, tăng 22%, Thaco Kia đạt 2.112 chiếc, tăng 44%, Vinamazda đạt 2.279 chiếc tăng 69%... so với tháng tháng 05/2015; Tiếp đến là Toyota với sản lượng thụ đạt 3.979 chiếc, chiếm 18,2% tổng sản lượng tiêu thụ của VAMA, giảm 7% so với cùng kỳ năm 2015 và giảm 7% so với tháng trước; Ford đạt 2.369 chiếc, tăng 47%; Honda đạt 869 chiếc, tăng 28%; GM Vietnam đạt 765 chiếc, tăng 34%; Visuco (Suzuki) đạt 691 chiếc, tăng 44%... so với tháng 06/2016./.