Số liệu thống kê của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh cho thấy, tháng 8/2020, cả nước có 13.402 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với số vốn đăng ký là 288.837 tỷ đồng, tăng 19,9% về số doanh nghiệp và tăng 90,9% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2019, tăng 1,5% về số doanh nghiệp và tăng 20,7% về vốn đăng ký so với tháng 7/2020.

Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 8/2020 là 96.316 người, tăng 9,0% so với cùng kỳ năm 2019 và tăng 5,4% so với tháng 7/2020.

Đồng thời, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 8/2020 vẫn giữ tỷ lệ tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái và so với thời kỳ giảm sút ở những tháng đầu năm, nhưng giảm nhẹ so với số liệu tháng 7/2020. Cụ thể, tháng 8/2020 ghi nhận 4.775 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 200,9% so với cùng kỳ năm 2019 và giảm 1,3% so với tháng 7/2020.

Tuy nhiên, bên cạnh những tín hiệu ổn định đến từ số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, thì số liệu về doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường vẫn tiếp tục thể hiện những ảnh hưởng lớn của dịch bệnh đến cộng đồng doanh nghiệp.

Tháng 8/2020, cả nước có 13.402 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Ảnh: Internet.

Trong tháng 8/2020, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, tạm ngừng hoạt động chờ giải thể và đã giải thể tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm 2019. Mặc dù vậy, khi so sánh với tháng 7/2020, số liệu về doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể lại có xu hướng giảm.

Cụ thể, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong tháng 8/2020 là 3.102 doanh nghiệp, tăng 158,5% so với cùng kỳ năm 2019 và giảm 8,0% so với tháng 7/2020; Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 1.416 doanh nghiệp, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2019 và giảm 5,9% so với tháng 7/2020.

Còn về tình hình doanh nghiệp trong 8 tháng năm 2020, nhìn chung, doanh nghiệp vẫn còn khó khăn, thể hiện qua sự giảm sút về số lượng doanh nghiệp thành lập mới, số vốn bổ sung hoặc cam kết đưa vào kinh doanh, quy mô doanh nghiệp, số lao động đăng ký và sự gia tăng của số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động trong ngắn hạn.

Cụ thể, trong 8 tháng đầu năm 2020, cả nước có 88.651 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 2% so với cùng kỳ năm 2019. Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 13,8 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2019.

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 8 tháng đầu năm 2020 là 3.218.472 tỷ đồng (tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2019), bao gồm: số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 1.225.223 tỷ đồng (tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2019) và số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp là 1.993.248 tỷ đồng (tăng 24,3% so với cùng kỳ năm 2019) với 26.095 doanh nghiệp đăng ký tăng vốn.

Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng đầu năm 2020 là 694.916 lao động, giảm 16,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo lĩnh vực hoạt động, trong 8 tháng đầu năm, cả nước có 13/17 ngành có số lượng doanh nghiệp thành lập mới giảm so với cùng kỳ năm 2019, đáng chú ý là các ngành: nghệ thuật, vui chơi và giải trí (giảm 36,7%); hoạt động dịch vụ khác (giảm 28,7%); kinh doanh bất động sản (giảm 19,6%) và giáo dục và đào tạo (giảm 13,2%).

Ở xu hướng ngược lại, 4 ngành có số lượng doanh nghiệp đăng ký trong 8 tháng tăng so với cùng kỳ năm 2019 là: sản xuất, phân phối điện, nước, gas có 3.394 doanh nghiệp (tăng 247,0%); nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản có 1.697 doanh nghiệp (tăng 30,0%).

Phân theo địa bàn, 8 tháng đầu năm 2020 ghi nhận sự giảm sút về số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập ở 3 khu vực trên cả nước. Cụ thể:

Khu vực Đông Nam Bộ có số lượng doanh nghiệp thành lập mới đạt cao nhất với 36.434 doanh nghiệp (chiếm 41,1% cả nước) và số vốn đăng ký là 656.972 tỷ đồng (chiếm 53,6% cả nước). Tiếp đó là Đồng bằng sông Hồng với 26.661 doanh nghiệp (chiếm 30,1% cả nước) và số vốn đăng ký là 321.509 tỷ đồng (chiếm 26,2% cả nước). Tây Nguyên là khu vực có số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng cao nhất với 3.167 doanh nghiệp thành lập mới (tăng 37,3% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 3,6% cả nước) và số vốn đăng ký là 38.829 tỷ đồng (chiếm 3,2% cả nước).

Về số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, có 32.624 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 8 tháng năm 2020, tăng 27,9% so với cùng kỳ năm 2019. Đây là con số đáng ghi nhận, cao hơn trung bình tỷ lệ gia tăng số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 8 tháng đầu năm giai đoạn 2015-2019 (trung bình tăng 24,7%).

Số doanh nghiệp quay lại hoạt động trong 8 tháng đầu năm 2020 đều tăng tại tất cả các lĩnh vực, tập trung chủ yếu ở các ngành: bán buôn, bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy (12.356 doanh nghiệp, chiếm 37,9%, tăng 24,9% so với cùng kỳ năm 2019); xây dựng (4.566 doanh nghiệp, chiếm 14,0%, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2019); công nghiệp chế biến, chế tạo (4.170 doanh nghiệp, chiếm 12,8%, tăng 40,1% so với cùng kỳ năm 2019).

Ngoài ra, trong 8 tháng đầu năm 2020, cả nước còn có 68.856 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, bao gồm: 34.288 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn (tăng 70,8% so với cùng kỳ năm 2019), 24.215 doanh nghiệp chờ giải thể (giảm 5,9% so với cùng kỳ năm 2019), 10.353 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể (giảm 1,9% so với cùng kỳ năm 2019). Trung bình mỗi tháng có 9.249 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 15,9% so với trung bình 8 tháng năm 2019./.