Công ty Cổ phần FPT, mã chứng khoán FPT niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa công khai thông tin về quyết định xử phạt của Cục Thuế TP. Hà Nội.

FPT bị xử phạt vì vi phạm pháp luật về thuế
Theo quyết định của Cục Thuế TP. Hà Nội tổng số tiền phạt khai sai, truy thu và tiền chậm nộp mà FPT phải nộp vào ngân sách Nhà nước là hơn 75,6 triệu đồng

Theo đó, hành vi vi phạm của FPT là kê khai bổ sung điều chỉnh không đúng quy định về thuế giá trị gia tăng tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ. Với hành vi vi phạm này, tổng số tiền phạt khai sai, truy thu và tiền chậm nộp mà FPT phải nộp vào ngân sách Nhà nước là hơn 75,6 triệu đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 1/8, cổ phiếu FPT có giá 84.000 đồng/cổ phiếu./.