Trong khuôn khổ tuần lễ Chuyển đổi số thành phố Huế, ngày 28/4/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư Huế phối hợp với Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 tổ chức "Tọa đàm Chuyển đổi số trong doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế".

Tại buổi tọa đàm, bà Bùi Thu Thủy - Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đã giới thiệu Chương trình chuyển đổi số trong doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025.

Chương trình chuyển đổi số do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) phối hợp thực hiện. Chương trình hướng tới mục tiêu đến năm 2025: 100% doanh nghiệp được nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; tối thiểu 100.000 doanh nghiệp được hỗ trợ kỹ thuật về chuyển đổi số; tối thiểu 100 doanh nghiệp được hỗ trợ là mô hình chuyển đổi số điển hình thành công để lan tỏa và nhân rộng; thiết lập mạng lưới chuyên gia gồm tối thiểu 100 tổ chức, cá nhân tư vấn, cung cấp giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp, hỗ trợ phát triển các nền tảng số.

Bà Bùi Thu Thủy giới thiệu Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp Chuyển đổi số 2021-2025 Ảnh: MPI

Chương trình đã triển khai một số hoạt động như nâng cao nhận thức, tư vấn trực tiếp, đào tạo, kết nối giải pháp cho hơn 1.000 doanh nghiệp; bước đầu hình thành mạng lưới chuyên gia chuyển đổi số; kết nối các doanh nhân công nghệ thông tin Việt Nam tham gia khóa đào tạo, cố vấn, kết nối đầu tư của Quỹ Hợp tác Ngân hàng Thế giới - Hàn Quốc; xây dựng Sổ tay chuyển đổi số và công cụ đánh giá mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp tham gia tọa đàm còn được giới thiệu và tự áp dụng Công cụ đánh giá mức độ sẵn sàng về chuyển đổi số của Chương trình tại địa chỉ http://digital.business.gov.vn để đánh giá doanh nghiệp của mình đang ở mức độ nào so với các doanh nghiệp trong ngành về chuyển đổi số.

Cũng trong khuôn khổ tọa đàm, gần 100 doanh nghiệp, trong đó chủ yếu là doanh nghiệp khởi nghiệp đã được tiếp cận những kiến thức cụ thể và thực tiễn để tìm hiểu những vấn đề căn bản khi tiến hành chuyển đổi số tại doanh nghiệp mình.

Cụ thể, doanh nghiệp đã chia sẻ những khó khăn khi tiến hành chuyển đổi số như chuyển đổi số là gì, nên bắt đầu từ đâu, thiếu thông tin về các công nghệ trên thị trường… Đồng thời, được cung cấp thông tin và thảo luận sôi nổi về chuyển đổi số bắt đầu từ đâu, lộ trình chuyển đổi số, chỉ dẫn công nghệ như thế nào, cụ thể.

Chương trình chuyển đổi số đã hướng dẫn các doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp cận từ 7 yếu tố trụ cột, bao gồm: định hướng chiến lược của doanh nghiệp; chuyển đổi số mô hình kinh doanh (gồm chuyển đổi số trải nghiệm khách hàng, chuỗi cung ứng); chuyển đổi số năng lực quản trị (gồm nghiệp vụ quản lý tài chính, kế toán, pháp lý, lao động; hệ thống công nghệ thông tin và quản trị dữ liệu; quản lý rủi ro và an ninh mạng; con người và tổ chức)./.

Triển khai Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 gắn với Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 03/12/2020 của Tỉnh ủy tại Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh về Triển khai chương trình Chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025; Đề án “Phục hồi, kích cầu phát triển du lịch Thừa Thiên Huế (giai đoạn 2020 - 2021), Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Tuần lễ Chuyển đổi số - Huế 2021 từ ngày 27 đến 30/4/2021.

Tuần lễ Chuyển đổi số - Huế 2021 là dịp để các cơ quan, các hiệp hội, các doanh nghiệp của các địa phương gặp gỡ, trao đổi về khả năng, nhu cầu, giải pháp và các chính sách nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trên các lĩnh vực, trọng tâm của năm 2021 là các lĩnh vực đầu tư, du lịch, y tế, giáo dục và dịch vụ hành chính công…