Nguyên nhân khiến tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 5/2021 giảm đáng kể, do tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu trong kỳ đạt 13,82 tỷ USD, tăng nhẹ 0,5% so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 4/2021, trong khi tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu giảm tới 14,1% so với kỳ 2 tháng 4/2021, khi đạt 11,89 tỷ USD. Trị giá hàng hoá xuất khẩu giảm đáng kể, do một số nhóm hàng giảm khá mạnh như: Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác giảm 26,1%; điện thoại các loại và linh kiện giảm 13%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 9,4%...

Tuy nhiên, nhờ kết quả xuất nhập khẩu hàng hoá 4 tháng đầu năm nay khả quan, nên tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15/5 đạt 233,95 tỷ USD, tăng 32,4%, tương ứng tăng 57,26 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của: doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 163,49 tỷ USD, của khối doanh nghiệp trong nước đạt 70,46 tỷ USD, lần lượt tăng 37% và tăng 22,8% so với cùng kỳ năm trước…

Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/5, tổng trị giá xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt gần 116,8 tỷ USD, tăng 30,9% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, một số nhóm hàng tăng mạnh như: Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng tăng 76,9%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 30,2%; điện thoại các loại và linh kiện tăng 21,4%... so với cùng kỳ năm 2020.

Trị giá xuất khẩu một số nhóm hàng lớn lũy kế từ ngày 1/1/2021 đến 15/5/2021 so với cùng kỳ năm 2020

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Từ đầu năm đến hết 15/5, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 117,15 tỷ USD, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, một số nhóm hàng tăng mạnh như: Điện thoại các loại và linh kiện tăng 49,8%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác tăng 33,9%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng tăng 26,4%... so với cùng kỳ năm 2020.

Trị giá nhập khẩu một số nhóm hàng lớn lũy kế từ 1/1/2021 đến 15/5/2021 so với cùng kỳ năm 2020

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Theo Tổng cục Hải quan, với việc trong kỳ 1 tháng 5/2021, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 1,93 tỷ USD, nên tính từ đầu năm đến hết ngày 15/5, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 353 triệu USD./.