(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 16, tháng 6 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

KS. Nguyễn Huỳnh Duy Châu

TS. Nguyễn Bảo Thành

Khoa Sau đại học, Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh