Có nhiều nhân tố tác động đến quyết định mua bất động sản đất nền dự án, như: vị trí dự án, hướng đất; điều kiện kinh tế - xã hội; hạ tầng cơ sở điện, đường, trường, trạm; khả năng tài chính của khách hàng và sinh lời của bất động sản; tình trạng pháp lý của dự án… Mỗi khách hàng khác nhau sẽ ưu tiên lựa chọn nhân tố phù hợp nhất cho mình để đi đến quyết định mua bất động sản. Vậy đâu là nhân tố cơ bản, nhân tố quan trọng nhất để khách hàng có thể đi đến quyết định mua đất nền dự án? Tác giả Hoàng Thanh Tùng sẽ có câu trả lời trong bài "Những nhân tố tác động đến quyết định mua bất động sản đất nền dự án".

Hiện nay, trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh có khoảng 302.000 doanh nghiệp đang hoạt động, tuy nhiên, phần lớn các doanh nghiệp này đang gặp những khó khăn về vốn, nhưng không hoặc rất khó tiếp cận nguồn vốn vay của ngân hàng. Trong khi đó, để tiếp cận được nguồn vốn vay từ ngân hàng, cũng như việc kêu gọi góp vốn từ các nhà đầu tư, thì một trong những hồ sơ không thể thiếu đối với mỗi doanh nghiệp là báo cáo tài chính. Bài viết "Nâng cao chất lượng thông tin báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hồ Chí Minh" của tác giả Cao Việt Hiếu sẽ tập trung tìm hiểu về thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP. Hồ Chí Minh.

Công bằng trong tổ chức và đánh giá thực hiện công việc trong tổ chức gần đây được các nhà nghiên cứu đặc biệt quan tâm ở nhiều khía cạnh khác nhau. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh mối liên hệ giữa nhận thức về sự công bằng trong đánh giá thực hiện công việc với kết quả làm việc trong ngữ cảnh nghiên cứu doanh nghiệp. Bài viết "Nghiên cứu các nhân tố tác động đến kết quả làm việc của người lao động trên địa bàn Hà Nội" của tác giả Phạm Thúy Hương và Hà Duy Hào sẽ phân tích mối quan hệ giữa nhận thức về sự công bằng trong đánh giá thực hiện công việc, sự hài lòng với đánh giá và kết quả làm việc của người lao động, từ đó đưa ra các kiến nghị nhằm giúp cho các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội có những chính sách thu hút và giữ chân người lao động ở lại doanh nghiệp.

Hiện nay, tăng trưởng xanh đang được quan tâm nhiều ở góc độ quốc gia, địa phương, ngành và cả doanh nghiệp, song mới chỉ có bộ chỉ số đánh giá bền vững cấp ngành (than khoáng sản); bộ chỉ số sản xuất bền vững... mà chưa có bộ chỉ số hay hệ thống chỉ số đánh giá tăng trưởng xanh ở cấp độ ngành cũng như doanh nghiệp. Trong bài "Đề xuất phương pháp luận xây dựng bộ chỉ số đánh giá tăng trưởng xanh cho doanh nghiệp sản xuất công nghiệp ở Việt Nam" của tác giả Nguyễn Ngọc Thía và Đặng Vũ Tùng có thể là tiền đề cho các nghiên cứu khác trong tương lai khai phá tính hữu dụng của phương pháp xây dựng chỉ số tăng trưởng xanh không chỉ cho doanh nghiệp sản xuất công nghiệp mà còn cho doanh nghiệp trong những ngành khác.

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ bao gồm: TP. Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận có hệ thống tài nguyên du lịch rất đa dạng với tài nguyên biển đảo, tài nguyên di sản, văn hóa... Tuy nhiên, có sự khác biệt giữa các địa phương trong Vùng. Do đó, việc liên kết để khai thác tài nguyên du lịch của nhiều địa phương sẽ tạo ra những cơ hội lớn phát triển du lịch không chỉ cho chính các địa phương đó, mà còn tạo ra sức bật du lịch cho Vùng và cả nước. Tác giả Nguyễn Thị Thanh Ngân và Trương Thị Lan Hương với bài "Đánh giá tiềm năng du lịch vùng Duyên hải Nam Trung Bộ" sẽ phát hiện các ưu thế và hạn chế trong tổng thể để lập kế hoạch khai thác hiệu quả. Đây là việc rất cần thiết trong bối cảnh định hướng phát triển du lịch theo vùng ở nước ta hiện nay.

Bên cạnh một số bài viết trên, Tạp chí số này còn nhiều bài nghiên cứu về các vấn đề như xây dựng thương hiệu, hành vi khách hàng, du lịch... sẽ là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích với bạn đọc./.

MỤC LỤC

Lê Đức Hoàng, Nguyễn Hồng Minh, Lưu Tuấn Đức, Nguyễn Phan Thu Phương, Trần Xuân Chiến: Tác động của cấu trúc kỳ hạn nợ đến quyết định đầu tư của các doanh nghiệp niêm yết trong lĩnh vực chế biến, chế tạo

Ngô Cao Hoài Linh, Lê Chí Cường, Nguyễn Thị Bé Hai, Nguyễn Tiến Đạt: Ảnh hưởng của định hướng thị trường đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp du lịch tại TP. Hồ Chí Minh

Hoàng Thanh Tùng: Những nhân tố tác động đến quyết định mua bất động sản đất nền dự án

Vũ Hoàng Lan Chi, Phạm Hữu Hồng Thái: Tác động của chất lượng các khoản dồn tích đến vốn vay ngân hàng đối với doanh nghiệp ngành bất động sản

Cao Việt Hiếu: Nâng cao chất lượng thông tin báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hồ Chí Minh

Lương Quang Long, Hồ Anh Thư: Các nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ gửi tiền tiết kiệm tại Vietinbank TP. Hồ Chí Minh

Trần Diễm Hồng: Các nhân tố ảnh hưởng đến tiếp nhận tri thức trong chuỗi cung ứng dầu nhờn Petrolimex - tác động của liên kết tập đoàn

Phạm Thúy Hương, Hà Duy Hào: Nghiên cứu các nhân tố tác động đến kết quả làm việc của người lao động trên địa bàn Hà Nội

Nguyễn Ngọc Thía, Đặng Vũ Tùng: Đề xuất phương pháp luận xây dựng bộ chỉ số đánh giá tăng trưởng xanh cho doanh nghiệp sản xuất công nghiệp ở Việt Nam

Trần Việt Anh, Phạm Thị Hạnh: Ảnh hưởng của văn hoá tổ chức tới hoạt động của Công ty May 10

Đỗ Minh Thụy: Nghiên cứu mối quan hệ giữa nhận thức về xây dựng thương hiệu bán lẻ và hành vi mua của người tiêu dùng

Nguyễn Thị Thanh Ngân, Trương Thị Lan Hương: Đánh giá tiềm năng du lịch vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Lê Hiếu Học: Liên kết với doanh nghiệp trong nghiên cứu và chuyển giao công nghệ tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

Đinh Thị Như Quỳnh: Đánh giá sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo tại Trường Đại học Phú Yên

Nguyễn Văn Khiêm, Trần Thị Kim Hoàng: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng doanh nghiệp về dịch vụ của Công ty Điện lực Trà Vinh

Nguyễn Ngọc Hoa Kỳ: Sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ ăn uống trong nhà hàng tại TP. Phan Thiết

Lê Bảo Ngọc: Ảnh hưởng của sự khác biệt văn hóa và quá trình tiếp thu văn hóa mới đến việc sử dụng hàng cao cấp trong các nữ sinh viên châu Á

Lê Quang Anh: Phát triển bền vững trong nông nghiệp - nhìn từ thực tế sử dụng đất trồng và lao động giai đoạn 2005-2016

Phạm Thu Hương, Nguyễn Ngọc Đạt, Phạm Thị Lan Hương: Nghiên cứu hành vi mua hàng của người tiêu dùng qua mạng xã hội Facebook

Trần Văn Tùng: Về triển khai giảng dạy theo chuẩn mực kế toán quốc tế trong các trường đại học Việt Nam

--------------------------------------------------------------

IN THIS ISSUE

Le Duc Hoang, Nguyen Hong Minh, Luu Tuan Duc, Nguyen Phan Thu Phuong, Tran Xuan Chien: Impact of debt maturity structure on investment decision of listed manufacturing and processing companies

Ngo Cao Hoai Linh, Le Chi Cuong, Nguyen Thi Be Hai, Nguyen Tien Dat: The influence of market orientation on the performance of Ho Chi Minh City-based tourism agencies

Hoang Thanh Tung: Determinants of decision to purchase real estate project

Vu Hoang Lan Chi, Pham Huu Hong Thai: Impact of accrual quality on bank loans for real estate firms

Cao Viet Hieu: Improving the quality of financial reporting information at Ho Chi Minh City-based SMEs

Luong Quang Long, Ho Anh Thu: Determinants of customer satisfaction with savings service of Vietinbank in Ho Chi Minh City

Tran Diem Hong: Factors affecting knowledge acquisition in Petrolimex oil supply chain - Impact of associating corporates

Pham Thuy Huong, Ha Duy Hao: Evaluating factors influencing Hanoi-based workers’ performance

Nguyen Ngoc Thia, Dang Vu Tung: Proposed methodology for the development of green growth indicators in Vietnam

Tran Viet Anh, Pham Thi Hanh: Influence of organizational culture on the operation of Garment 10 Company

Do Minh Thuy: Study on the relationship between consumers’ perception of retail branding and purchase behavior

Nguyen Thi Thanh Ngan, Truong Thi Lan Huong: Assessing tourism potential in the South Central Coast region

Le Hieu Hoc: Linkage with enterprises in research and technology transfer at Thai Nguyen University of Technology

Dinh Thi Nhu Quynh: Assessing student’s satisfaction with training services quality at Phu Yen University

Nguyen Van Khiem, Tran Thi Kim Hoang: Determinants of business customers’ satisfaction with service quality at Tra Vinh Power Company

Nguyen Ngoc Hoa Ky: Customer satisfaction with restaurant services in Phan Thiet city

Le Bao Ngoc: Impact of cultural differences and acquisition of new cultures on the use of luxury goods among Asian female students

Le Quang Anh: Sustainable development in agriculture sector - Seen from realities of land and labor use in the period 2005-2016

Pham Thu Huong, Nguyen Ngoc Dat, Pham Thi Lan Huong: Impact of Facebook on consumer behavior

Tran Van Tung: Training financial accounting in accordance with international standards at Vietnamese universities