Giới thiệu Tạp chí Kinh tế và Dự báo số đặc biệt tháng 4/2024

Chiến lược phát triển vùng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thúc đẩy các liên kết kinh tế, tạo việc làm, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trong vùng. Vùng Trung du và miền núi phía Bắc (TDMNPB) là một vùng có diện tích lớn thứ hai cả nước, chỉ sau diện tích Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, nhưng GRDP của vùng lại đứng thứ 5/6 cả nước, chỉ cao hơn vùng Tây Nguyên. Bài viết “Lựa chọn định hướng chiến lược phát triển vùng Trung du và miền núi phía Bắc”, của tác giả Nguyễn Thị Phương Thu sử dụng phương pháp phân tích SWOT để định hướng chiến lược phát triển cho vùng TDMNPB, từ đó, nhận diện được thực trạng phát triển vùng TDMNPB và đưa ra định hướng chiến lược phù hợp với phát triển Vùng trong thời gian tới.

Tăng trưởng kinh tế luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu của các nước trên thế giới, đặc biệt là quan tâm đến các yếu tố đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế luôn được nghiên cứu cẩn thận. Thông qua bài viết Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam và giải pháp đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế”, nhóm tác giả Nguyễn Thị Thanh Huyền, Ngô Duy Chương, Nguyễn Vũ Quỳnh Anh sẽ làm rõ các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế của mỗi địa phương tại Việt Nam bằng mô hình hồi quy, để từ đó giúp mỗi địa phương có thể khai thác hiệu quả các nguồn lực của mình.

Một trong những nội dung quan trọng của mục tiêu phát triển bền vững (SDG) mà Liên Hợp quốc đề ra cho đến năm 2030 là giảm bất bình đẳng (BBĐ), đặc biệt là BBĐ số. Bài viết Một số vấn đề về bất bình đẳng số trong phát triển bền vững ở các quốc gia đang phát triển”, của tác giả Phạm Thu Hằng cung cấp một số khái niệm phổ biến về BBĐ số, làm rõ bức tranh tổng thể về BBĐ số toàn cầu giữa các nhóm quốc gia. Kết quả cho thấy, BBĐ số đang diễn ra ở hầu khắp các quốc gia trên thế giới, trong đó tình trạng này khá trầm trọng đối với nhóm quốc gia đang phát triển có thu nhập thấp, trung bình thấp. Đồng thời, đề xuất một số giải pháp nhằm giảm BBĐ số nhằm hướng tới phát triển bền vững ở các nước đang phát triển.

Cam kết Môi trường, Xã hội, Quản trị (ESG) là một trong những yếu tố then chốt đánh giá hoạt động bền vững của một doanh nghiệp (DN) và đo lường cam kết của công ty đối với hoạt động phát triển bền vững và ảnh hưởng của DN đối với cộng đồng. Thông qua bài viết Đề xuất một số giải pháp thúc đẩy việc thực hiện hiệu quả tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị tại các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán”, nhóm tác giả Lê Hoàng Ngân, Trần Hương Lam, Trần Yến Trang, Nguyễn Anh Tùng phân tích thực trạng thực hiện cam kết ESG, những cơ hội và thách thức; từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy việc thực hiện hiệu quả tiêu chuẩn ESG tại một số DN niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Trong nhiều năm liền, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của Việt Nam, mà nổi bật là công nghệ cao, đứng đầu trong các ngành, lĩnh vực thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Bài viết Tháo gỡ nút thắt để thúc đẩy thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực công nghệ cao”, của tác giả Nguyễn Thu Luân đánh giá thực trạng việc thu hút và triển khai dự án FDI trong lĩnh vực công nghệ cao, từ đó đề xuất giải pháp hướng tới mục tiêu phát triển Việt Nam thành một nước công nghiệp hiện đại.

Thời gian qua, sản xuất nông nghiệp thông minh theo chuỗi giá trị đã có nhiều đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế nông thôn. Tuy nhiên, trước bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, phát triển nông nghiệp thông minh theo chuỗi giá trị chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đề ra. Bài viết Phát triển nông nghiệp thông minh theo chuỗi giá trị góp phần phát triển kinh tế nông thôn”, của nhóm tác giả Nguyễn Thế Viễn, Nguyễn Hải Biên, Trần Viết Sung phân tích thực trạng, từ đó đề xuất một số giải pháp cho phát triển nông nghiệp thông minh theo chuỗi giá trị, góp phần phát triển kinh tế nông thôn trong giai đoạn hiện nay.

Trong thời đại số, đối với người dân nói chung hay người lao động nói riêng, khoảng cách số (KCS) hay bất bình đẳng số ngày càng trở thành rào cản cho việc hòa nhập số (digital inclusion) trong xã hội số đang ngày càng phát triển. Kỹ năng số (KNS) được coi là tài sản thiết yếu của cho người lao động để tìm việc làm mới hoặc giữ vị trí công việc hiện tại, đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng. Bài viết Nâng cao kỹ năng số của nguồn nhân lực và sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp tại Việt Nam”, của nhóm tác giả Trần Thị Bích Ngọc, Đào Thanh Bình, Nguyễn Tiến Dũng đề cập đến mối quan hệ giữa KNS với KCS của người lao động và ảnh hưởng của KNS của nguồn nhân lực tới sẵn sàng chuyển đổi số (CĐS) của doanh nghiệp trong bối cảnh CĐS tại Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở đó, những hàm ý chính sách vĩ mô được đề xuất nhằm thu hẹp KCS và nâng cao KNS của lực lượng lao động Việt Nam, cũng như nguồn nhân lực của doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu nâng cao mức độ sẵn sàng CĐS của các doanh nghiệp Việt Nam.

Việt Nam đang ở thời kỳ dân số vàng, bình quân mỗi năm tăng khoảng một triệu dân. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, chất lượng lao động Việt Nam còn nhiều hạn chế, nhất là trong bối cảnh hội nhập và Cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang tạo áp lực lớn đối với cơ cấu lao động, chất lượng lao động và giải quyết việc làm cho người lao động. Bài viết Thực trạng chất lượng lao động Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”, của nhóm tác giả Nguyễn Thị Thủy, Lương Thị Hoa phân tích thực trạng chất lượng lao động của Việt Nam giai đoạn hiện nay và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng cho lực lượng lao động, đáp ứng nhu cầu của tình hình mới.

Cùng với đó, trong số kỳ này, Tạp chí còn có nhiều bài viết của các chuyên gia, nhà khoa học phân tích các vấn đề nổi bật trong thời gian qua sẽ đem đến cho bạn đọc thông tin tham khảo hữu ích./.

MỤC LỤC

CHIẾN LƯỢC - CHÍNH SÁCH

Nguyễn Thị Phương Thu: Lựa chọn định hướng chiến lược phát triển vùng Trung du và miền núi phía Bắc

Nguyễn Thị Thanh Huyền, Ngô Duy Chương, Nguyễn Vũ Quỳnh Anh: Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam và giải pháp đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Lê Quốc Cường, Đào Thị Ngọc Ánh, Hoàng Thị Huyền, Mai Thu Huyền, Nguyễn Hải Anh: Vai trò của phát triển công nghệ đối với ảnh hưởng của FDI đến chất lượng môi trường của các quốc gia khu vực Đông Nam Á

Phạm Thu Hằng: Một số vấn đề về bất bình đẳng số trong phát triển bền vững ở các quốc gia đang phát triển

Đỗ Anh Đức, Nguyễn Thị Thanh Hoài, Nguyễn Thị Hà Trang, Nguyễn Thị Oanh, Đỗ Thị Thùy Dương: Nghiên cứu các nhân tố tác động đến phát triển logistics xanh của các doanh nghiệp tại Việt Nam

Lê Hoàng Ngân, Trần Hương Lam, Trần Yến Trang, Nguyễn Anh Tùng: Đề xuất một số giải pháp thúc đẩy việc thực hiện hiệu quả tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị tại các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán

Nguyễn Thu Luân: Tháo gỡ nút thắt để thúc đẩy thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực công nghệ cao

Đỗ Hữu Hải, Nguyễn Thị Vân Nga: Hoạt động mở rộng chuỗi cung ứng tại Việt Nam dưới góc nhìn từ hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài

Nguyễn Thế Viễn, Nguyễn Hải Biên, Trần Viết Sung: Phát triển nông nghiệp thông minh theo chuỗi giá trị góp phần phát triển kinh tế nông thôn

Trần Thị Bích Ngọc, Đào Thanh Bình, Nguyễn Tiến Dũng: Nâng cao kỹ năng số của nguồn nhân lực và sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp tại Việt Nam

Nguyễn Thị Thủy, Lương Thị Hoa: Thực trạng chất lượng lao động Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Nguyễn Thị Kim Nguyên: Phát triển các sản phẩm OCOP thúc đẩy kinh tế nông thôn

Hồ Nhật Mai Trâm, Nguyễn Hữu Đặng: So sánh hiệu quả kinh tế của vụ lúa Đông Xuân và vụ lúa Thu Đông trong sản xuất lúa theo mô hình luân canh lúa - mè tại Đồng bằng sông Cửu Long

Trần Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Thu Hà, Đỗ Thị Minh Phương, Nguyễn Thị Trang Nhung, Vũ Nguyễn Thùy Dương, Trần Ngọc Nhi, Lê Cẩm Nhung: Đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến ý định chuyển đổi sang phương tiện vận tải xanh của khách hàng trên địa bàn Hà Nội

Nguyễn Tiến Nhật, Võ Thanh Tuấn, Nguyễn Mai Quỳnh Anh: Đánh giá rủi ro tín dụng của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại BIDV - Chi nhánh Thừa Thiên Huế bằng mô hình MLP

Võ Hạnh Quyên: Phát triển nguồn nhân lực số trong doanh nghiệp Việt Nam

Tô Minh Thắng, Huỳnh Văn Đà, Dương Thanh Xuân: Các nhân tố ảnh hướng đến sự phát triển du lịch ở các vườn quốc gia vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Nguyễn Quang Tuấn: Ảnh hưởng của năng lực đội ngũ nhân sự tới hiệu quả quản lý dự án nhà máy nhiệt điện: Vai trò trung gian của đổi mới sáng tạo

Phan Thị Thái Hà: Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên

Nguyễn Quyết Thắng, Nguyễn Lương Ngân, Lưu Đức Thượng: Tác động của các yếu tố thuộc văn hóa tổ chức đến lòng trung thành của nhân viên chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh tại TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Lan Anh, Trần Vũ Anh Tuấn, Bùi Nam Thuận, Phạm Anh Tuấn, Đặng Nguyễn Quỳnh Anh: Những nhân tố tác động đến sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ nhà ăn tại các trường đại học trên địa bàn TP. Thủ Đức

Phạm Thế Vinh: Yếu tố tác động đến quyết định khởi nghiệp của sinh viên các ngành kỹ thuật tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

Hoàng Sĩ Thính, Đặng Xuân Phi, Hồ Ngọc Ninh, Bùi Thị Nga: Nghiên cứu đề xuất mô hình du lịch trải nghiệm nhận diện thương hiệu trường đại học: Trường hợp nghiên cứu tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Nguyễn Ngọc Giàu, Hồ Cao Trí, Phạm Huỳnh Duy Khang, Hoàng Thị Yến Nhi, Nguyễn Văn Phúc: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên khối ngành kinh tế tại Trường Đại học Thủ Dầu Một

Phó Hải Đăng, Nguyễn Văn Thích, Nguyễn Văn Đạt: Đề xuất mô hình nghiên cứu vai trò của trí tuệ nhân tạo hỗ trợ giải thích trong cá nhân hóa nội dung quảng cáo tác động đến quyết định mua hàng của khách hàng trên nền tảng mạng xã hội

Nguyễn Minh Tuấn, Phạm Thị Thảo Hiền: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của học viên về chất lượng dịch vụ đào tạo khóa học IELTS tại các trung tâm ngoại ngữ khu vực TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Trần Sỹ, Trương Bích Phương, Phan Ngọc Quỳnh Anh, Trần Diệu Thúy, Du Hoàng Anh: Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội kỹ thuật số và đổi mới thương hiệu đối với niềm tin thương hiệu trong ngành kinh doanh chuỗi cà phê tại TP. Hồ Chí Minh

Vũ Đức Cường: Phát triển du lịch cộng đồng thích ứng với biến đổi khí hậu tại khu vực Đông Nam Bộ

Vũ Thịnh Trường, Vũ Thị Hạnh Tâm: Quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh thuốc tân dược tại Đồng Nai: Thực trạng và giải pháp

Phạm Thành Phước, Nguyễn Thị Hồng Nguyệt: Đo lường năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch làng nổi Tân Lập từ quan điểm khách du lịch nội địa

Đào Thúy Em: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân về chất lượng dịch vụ bảo hiểm y tế hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Vũ Phương Anh: Vai trò của người ảnh hưởng trên mạng xã hội đến ý định mua hàng qua hình thức Livestream bán hàng trên nền tảng mạng xã hội của Gen Z tại Việt Nam

Nguyễn Minh Hùng, Lý Thị Bé Luyễn: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên ngành xăng dầu tại tỉnh Trà Vinh

Nguyễn Đình Nhật Vy, Nguyễn Huỳnh Anh Vũ, Vòng Thình Nam: Đề xuất mô hình nghiên cứu “Các nhân tố tác động đến quyết định sử dụng thương mại điện tử của chủ thể kinh doanh tại các chợ đầu mối TP. Hồ Chí Minh trong bối cảnh chiến lược bán hàng đa kênh”

Nguyễn Thị Hoàn, Trương Thị Nhung: Mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến vận dụng kế toán trách nhiệm tại các doanh nghiệp xây dựng niêm yết trên HNX

Phạm Thị Tân, Bùi Thị Thúy: Đánh giá hiệu quả của vốn tín dụng cho vay hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh huyện Lạc Sơn tỉnh Hòa Bình

Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Khiếu Thị Nhung: Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định hành vi sử dụng dịch vụ xe đạp công cộng TNGo của giới trẻ trên địa bàn TP. Hà Nội

Võ Thị Hiệp: Phát triển ngành du lịch trong bối cảnh chuyển đổi số

Nguyễn Thị Quyên: Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp ở Việt Nam

Vũ Hoàng Nam, Trần Nguyễn Hoàng Dũng, Nguyễn Thanh Thảo, Trần Thu Phương, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Thái Lâm Nhi: Tâm lý căng thẳng do ứng dụng công nghệ vào hoạt động giảng dạy: Nghiên cứu đối với các giảng viên đại học ở Việt Nam

Nguyễn Thanh Tâm, Nguyễn Văn Chiến: Nhập siêu từ Trung Quốc trong bối cảnh hội nhập: Một số thách thức và hàm ý chính sách

Nguyễn Thị Hồng: Xây dựng mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả tài chính doanh nghiệp Việt Nam

Phan Thị Thu Hoài: Các nhân tố tác động đến ý định mua thực phẩm thuần chay của người tiêu dùng trẻ trên địa bàn Hà Nội

Nguyễn Hoàng Giang, Hồ Trần Quốc Hải: Mở rộng phương thức tài trợ cho khu vực nông thôn Việt Nam phù hợp với tiến trình hội nhập

Võ Thị Thu Hương: Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng trong các doanh nghiệp sản xuất mỹ phẩm Việt Nam

Bùi Cẩm Vân, Hà Ngọc Thắng, Trần Thanh Xuân: Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường đại học của sinh viên

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

Ngô Anh Phương, Đinh Ngọc Linh: Chính sách huy động vốn cho các dự án trọng điểm quốc gia trên thị trường trái phiếu: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Nguyễn Thị Hoài Thu: Phân cấp tài khóa và bất bình đẳng thu nhập: Một số bài học từ Indonesia

Nguyễn Hoàng Nam: Thực tiễn phát triển thị trường của một số cơ sở sản xuất, kinh doanh rau an toàn tại châu Á và bài học kinh nghiệm cho thị trường Việt Nam

Nguyễn Thị Thu Hà, Vũ Trang Linh: Phát triển các làng nghề truyền thống tại Hà Nội giai đoạn 2018-2023: Thực trạng và giải pháp

Nguyễn Việt Anh: Quản lý ngân sách nhà nước chi thường xuyên cho quốc phòng tại Lữ đoàn 132 - Binh chủng Thông tin liên lạc

Phí Thị Hồng Linh, Mai Minh Châu, Bùi Trần Diễm Quỳnh, Nguyễn Thị Anh, Nguyễn Thị Sang: Hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan trong kinh tế vỉa hè trên địa bàn TP. Hà Nội

Nguyễn Dũng Anh: Cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số để phát triển TP. Đà Nẵng trở thành đô thị thông minh

Cao Đình Hải: Thực trạng phát triển ngành du lịch ở TP. Đà Nẵng năm 2023 và một số giải pháp trong thời gian tới

Nguyễn Thanh Lộc: Một số giải pháp phát triển du lịch Cần Thơ

Đặng Lan Anh, Lê Thị Nguyệt Minh: Đánh giá tính hữu hiệu của hệ thống thông tin kế toán tại các DNNVV trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Phạm Thị Huế, Nguyễn Văn Thanh, Bùi Văn Vi: Phát triển bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

Trần Văn Tuyến: Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ đào tạo của các trường cao đẳng tại TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Lý: Nghiên cứu hoạt động khởi nghiệp của sinh viên tại Trường Đại học Hải Dương

Cao Văn Tùng: Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường du lịch nội địa của BenThanh Tourist

Nguyễn Văn Phương, Trương Anh Tuấn, Phạm Văn Phi, Lý Thu Cúc: Nâng hạng sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Hoàng Thị Hoài Hương, Trần Lê Công Tuấn, Trương Thị Mỹ Linh, Phan Thị Thanh Ngân, Phạm Thị Thanh Huệ, Nguyễn Thị Thái Hà: Các nhân tố ảnh hướng đến mức độ hài lòng của các nông hộ trồng lúa khi tham gia hợp tác xã tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

IN THIS ISSUE

STRATEGY - POLICY

Nguyen Thi Phuong Thu: Selection of strategic orientation for development of the Northern Midlands and Mountainous Region

Nguyen Thi Thanh Huyen, Ngo Duy Chuong, Nguyen Vu Quynh Anh: Factors affecting economic growth in Vietnam and solutions to promote economic growth

RESEARCH - DISCUSSION

Le Quoc Cuong, Dao Thi Ngoc Anh, Hoang Thi Huyen, Mai Thu Huyen, Nguyen Hai Anh: The role of technological development in the impact of FDI on environmental quality of Southeast Asian countries

Pham Thu Hang: Some issues of digital inequality in sustainable development in developing countries

Do Anh Duc, Nguyen Thi Thanh Hoai, Nguyen Thi Ha Trang, Nguyen Thi Oanh, Do Thi Thuy Duong: Research on factors affecting green logistics development of businesses in Vietnam

Le Hoang Ngan, Tran Huong Lam, Tran Yen Trang, Nguyen Anh Tung: Proposing some solutions to promote the effective implementation of environmental, social and governance standards at businesses listed on the stock exchange

Nguyen Thu Luan: Removing bottlenecks to promote attracting foreign direct investment into the high-tech sectors

Do Huu Hai, Nguyen Thi Van Nga: Supply chain expansion activities in Vietnam from the perspective of foreign direct investment activities

Nguyen The Vien, Nguyen Hai Bien, Tran Viet Sung: Developing smart agriculture along the value chain to contribute to rural economic development

Tran Thi Bich Ngoc, Dao Thanh Binh, Nguyen Tien Dung: Improving digital skills of human resources and readiness for digital transformation of businesses in Vietnam

Nguyen Thi Thuy, Luong Thi Hoa: Current status of Vietnamese labor quality in the current period

Nguyen Thi Kim Nguyen: Developing OCOP products to promote rural economy

Ho Nhat Mai Tram, Nguyen Huu Dang: Comparing the economic efficiency of the Winter-Spring rice crop and the Fall-Winter rice crop in rice production according to the rice-sesame rotation model in the Mekong Delta

Tran Thi Thu Huong, Nguyen Thi Thu Ha, Do Thi Minh Phuong, Nguyen Thi Trang Nhung, Vu Nguyen Thuy Duong, Tran Ngoc Nhi, Le Cam Nhung: Measuring factors affecting the intention to switch to a green transport of customers in Hanoi

Nguyen Tien Nhat, Vo Thanh Tuan, Nguyen Mai Quynh Anh: Assessing credit risk of small and medium-sized enterprises at BIDV - Thua Thien Hue Branch using the MLP model

Vo Hanh Quyen: Developing digital human resources in Vietnamese businesses

To Minh Thang, Huynh Van Da, Duong Thanh Xuan: Factors affecting tourism development in national parks in the Mekong Delta

Nguyen Quang Tuan: The influence of human resource capacity on the effectiveness of thermal power plant project management: The mediating role of innovation

Phan Thi Thai Ha: Some solutions to improve the scientific research capacity of students of the Faculty of Accounting - Thai Nguyen University of Economics and Business Administration

Nguyen Quyet Thang, Nguyen Luong Ngan, Luu Duc Thuong: The impact of organizational culture factors on the employee loyalty of fast-food restaurant chains in Ho Chi Minh City

Nguyen Thi Lan Anh, Tran Vu Anh Tuan, Bui Nam Thuan, Pham Anh Tuan, Dang Nguyen Quynh Anh: Factors affecting student satisfaction with the quality of cafeteria services at universities in the area City. Thu Duc

Pham The Vinh: Factors affecting the decision to start a business of engineering students in Hanoi and Ho Chi Minh City

Hoang Si Thinh, Dang Xuan Phi, Ho Ngoc Ninh, Bui Thi Nga: Research on proposing an experiential tourism model to identify university brands: Case study at Vietnam National University of Agriculture

Nguyen Ngoc Giau, Ho Cao Tri, Pham Huynh Duy Khang, Hoang Thi Yen Nhi, Nguyen Van Phuc: Research on factors affecting the academic results of economics students at Thu Dau Mot University

Pho Hai Dang, Nguyen Van Thich, Nguyen Van Dat: Proposing a model to research the role of artificial intelligence to support explanations in personalizing advertising content to impact customers’ purchasing decisions on social network platform

Nguyen Minh Tuan, Pham Thi Thao Hien: Factors affecting student satisfaction with the quality of IELTS training course services at foreign language centers in in the area of Ho Chi Minh City

Nguyen Tran Sy, Truong Bich Phuong, Phan Ngoc Quynh Anh, Tran Dieu Thuy, Du Hoang Anh: The impact of digital social responsibility and brand innovation on brand trust in the coffee chain business in Ho Chi Minh City

Vu Duc Cuong: Developing community tourism to adapt to climate change in the Southeast region

Vu Thinh Truong, Vu Thi Hanh Tam: State management in the field of modern medicine business in Dong Nai: Current status and solutions

Pham Thanh Phuoc, Nguyen Thi Hong Nguyet: Measuring the competitiveness of Tan Lap floating village tourism destination from the perspective of domestic tourists

Dao Thuy Em: Factors affecting people’s satisfaction with the quality of household health insurance services in Dong Nai province

Vu Phuong Anh: The role of social media influencers in Gen Z’s purchase intention through Livestream sales on social networking platforms in Vietnam

Nguyen Minh Hung, Ly Thi Be Luyen: Factors affecting job satisfaction of petroleum industry employees in Tra Vinh province

Nguyen Dinh Nhat Vy, Nguyen Huynh Anh Vu, Vong Thinh Nam: Proposing a research model of “Factors affecting the decision to use e-commerce of business entities at wholesale markets in Ho Chi Minh City in the context of multi-channel sales strategy”

Nguyen Thi Hoan, Truong Thi Nhung: Research model of factors affecting the application of responsibility accounting at construction enterprises listed on HNX

Pham Thi Tan, Bui Thi Thuy: Evaluating the effectiveness of credit capital for poor households at Vietnam Bank for Social Policies, Lac Son district branch, Hoa Binh province

Nguyen Dang Khoa, Nguyen Thi Hong Ngoc, Khieu Thi Nhung: Factors affecting behavioral intention to use TNGo public bicycle service of young people in Hanoi city

Vo Thi Hiep: Developing the tourism industry in the context of digital transformation

Nguyen Thi Quyen: Developing the corporate bond market in Vietnam

Vu Hoang Nam, Tran Nguyen Hoang Dung, Nguyen Thanh Thao, Tran Thu Phuong, Nguyen Thi Hong Nhung, Thai Lam Nhi: Psychological stress due to applying technology in teaching activities: Research on university lecturers in Vietnam

Nguyen Thanh Tam, Nguyen Van Chien: Trade deficit from China in the context of international integration: Some challenges and policy implications

Nguyen Thi Hong: Building a model to research factors affecting the financial performance of Vietnamese enterprises

Phan Thi Thu Hoai: Factors affecting young consumers’ intention to buy vegan food in Hanoi

Nguyen Hoang Giang, Ho Tran Quoc Hai: Expanding funding methods for rural areas in Vietnam in accordance with the international integration process

Vo Thi Thu Huong: Factors affecting the effectiveness of quality management systems in Vietnamese cosmetics manufacturing enterprises

Bui Cam Van, Ha Ngoc Thang, Tran Thanh Xuan: Factors affecting students’ decision to choose a university

PRACTICE - EXPERIENCE

Ngo Anh Phuong, Dinh Ngoc Linh: Policy on raising capital for key national projects in the bond market: International experience and lessons for Vietnam

Nguyen Thi Hoai Thu: Fiscal decentralization and income inequality: Some lessons from Indonesia

Nguyen Hoang Nam: Market development practices of some safe vegetable production and trading establishments in Asia and lessons learned for the Vietnamese market

Nguyen Thi Thu Ha, Vu Trang Linh: Developing traditional craft villages in Hanoi in the period 2018-2023: Current status and solutions

Nguyen Viet Anh: Managing the state budget for regular defense spending at Brigade 132 - Communications Corps

Phi Thi Hong Linh, Mai Minh Chau, Bui Tran Diem Quynh, Nguyen Thi Anh, Nguyen Thi Sang: Harmonizing interests among stakeholders in the sidewalk economy in Hanoi city

Nguyen Dung Anh: Administrative reform associated with digital transformation to develop Da Nang city to becomes a smart city

Cao Dinh Hai: Current status of tourism development in Da Nang city in 2023 and some solutions in the coming time

Nguyen Thanh Loc: Some solutions to develop Can Tho tourism

Dang Lan Anh, Le Thi Nguyet Minh: Evaluating the effectiveness of accounting information systems at SMEs in Thanh Hoa province

Pham Thi Hue, Nguyen Van Thanh, Bui Van Vi: Developing universal health insurance in Lac Son district, Hoa Binh province

Tran Van Tuyen: Factors affecting the quality of training services of colleges in Ho Chi Minh City230

Nguyen Thi Ly: Research on student start-up activities at University of Hai Duong

Cao Van Tung: Some solutions to expand the domestic tourism market of BenThanh Tourist

Nguyen Van Phuong, Truong Anh Tuan, Pham Van Phi, Ly Thu Cuc: Upgrading OCOP products in Hung Yen province

Hoang Thi Hoai Huong, Tran Le Cong Tuan, Truong Thi My Linh, Phan Thi Thanh Ngan, Pham Thi Thanh Hue, Nguyen Thi Thai Ha: Factors affecting the level of satisfaction of rice farming households when participating in the contract cooperative in Tuy Phuoc district, Binh Dinh province