Hội thảo “Báo cáo khảo sát và khuyến nghị hướng tới xây dựng thị trường vốn xanh”, được Đại sứ quán Anh phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức hôm nay (ngày 17/12). Báo cáo là một hoạt động thuộc Hợp phần tài chính xanh của Chương trình hỗ trợ các-bon thấp của Vương quốc Anh dành cho các nước ASEAN (LCEP, 2019-2022) do Ernst & Young chủ trì tư vấn.

Những năm vừa qua, phát triển bền vững đã trở thành một xu hướng chung trên toàn cầu. Theo Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS), nhu cầu đầu tư xanh của khu vực ASEAN lên đến 200 tỷ USD mỗi năm. Tính riêng trong năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng thị trường đầu tư xanh và bền vững của khu vực ASEAN đã đạt giá trị 12,1 tỷ USD phát hành, tăng 5,2% so với năm 2019.

Gỡ vướng cho phát triển thị trường vốn xanh
Phát hành trái phiếu xanh để có nguồn lực phục vụ cho đầu tư phát triển bền vững

Nội dung nghiên cứu và phân tích của báo cáo bao gồm khảo sát các bên tham gia thị trường (thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) để tìm ra những thách thức, vướng mắc của thành viên thị trường khi tiếp cận và phát hành trái phiếu xanh, cũng như thực hành Báo cáo môi trường, xã hội và quản trị (ESG). Trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm quốc tế và đánh giá bối cảnh ở Việt Nam, Ernst & Young đưa ra khuyến nghị về những nhóm hành động mà Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cần nghiên cứu để thúc đẩy phát triển thị trường vốn xanh như: thúc đẩy doanh nghiệp phát hành trái phiếu xanh, cải thiện số lượng và chất lượng báo cáo ESG.

Nghiên cứu đã đề xuất một khung kế hoạch hành động thúc đẩy thị trường vốn xanh cùng lộ trình triển khai trong giai đoạn 5 năm, hướng tới xây dựng thị trường vốn xanh mà Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thể chủ trì thực hiện hoặc tham gia phối hợp thực hiện với các bên liên quan, các hành động cần ưu tiên triển khai ngay trong năm 2021-2022.

Chia sẻ về nội dung nghiên cứu, bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, đây là cơ hội giúp doanh nghiệp và cơ quan quản lý đánh giá những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh, nhất là những thách thức khi doanh nghiệp phát hành trái phiếu xanh và xây dựng ESG, từ đó đề ra giải pháp khắc phục, cũng như xây dựng kế hoạch hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cơ sở hạ tầng thị trường, tạo thuận lợi cho các hoạt động phát triển bền vững. Kết quả nghiên cứu này sẽ được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét, coi như một nguồn tài liệu tham khảo để phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Báo cáo khảo sát và khuyến nghị hướng tới xây dựng thị trường vốn xanh được xây dựng từ tháng 11/2020 do Ernst & Young thực hiện, thông qua Chương trình LCEP. Báo cáo được tiến hành xuất phát từ xu hướng tài chính xanh tại ASEAN và định hướng phát triển thị trường tài chính xanh ở Việt Nam, khi mà thị trường vốn xanh ở Việt Nam vẫn ở giai đoạn sơ khởi…/.