Hậu Giang dành hơn 12.000 tỷ đồng phát triển công nghiệp và logistics giai đoạn 2021 -2025
Hậu Giang dành hơn 12.000 tỷ đồng phát triển công nghiệp và logistics giai đoạn 2021 -2025

Theo ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021-2025, tỉnh Hâu Giang dự kiến đầu tư khoảng 12.063 tỷ đồng thực hiện chương trình phát triển công nghiệp và logistics, bao gồm: nâng cấp hạ tầng giao thông vận tải; xây dựng, nâng cấp hạ tầng khu công nghiệp và thực hiện các kế hoạch, đề án khuyến công.

Tỉnh Hậu Giang xác định: logistics là ngành dịch vụ quan trọng, đóng vai trò hỗ trợ, kết nối và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; hoạt động theo chuỗi dịch vụ từ giai đoạn tiền sản xuất cho tới khi hàng hóa tới tay người tiêu dùng cuối cùng. Lĩnh vực này liên quan trực tiếp đến hoạt động vận tải, giao nhận, kho bãi, các thủ tục dịch vụ hành chính, tư vấn như hải quan, thuế, bảo hiểm, xuất nhập khẩu - thương mại, kênh phân phối, bán lẻ.

Giai đoạn 2021 - 2025, Hậu Giang thực hiện xây dựng kế hoạch cụ thể về phát triển logistics trên địa bàn tỉnh với 3 trung tâm logistics của tỉnh. Theo đó, hai trung tâm logistics tại Khu công nghiệp Sông Hậu và 1 trung tâm logistics tại Khu công nghiệp Nhơn Nghĩa A, mang lại giá trị gia tăng cao, gắn dịch vụ logistics với phát triển sản xuất hàng hóa, xuất nhập khẩu và thương mại, phát triển hạ tầng giao thông vận tải và công nghệ thông tin.

Trong thời gian tới, tỉnh giao các sở, ban ngành nghiên cứu, rà soát, tham mưu các chính sách, pháp luật về dịch vụ logistics, tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho hoạt động logistics của doanh nghiệp. Hậu Giang cũng rà soát quy định phân công, phân cấp công tác quản lý hoạt động logistics trên địa bàn tỉnh đảm bảo rõ ràng, hiệu lực, hiệu quả, tránh tình trạng chồng chéo, thiếu trách nhiệm, làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Đồng thời, ban hành chính sách hỗ trợ phát triển dịch vụ logistics hiệu quả, phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của tỉnh Hậu Giang, đặc biệt là hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, thuận lợi trong việc tiếp cận các nguồn vốn trong và ngoài nước, phát triển thị trường, đào tạo, tiếp cận thông tin.

Cùng với đó, Hậu Giang ưu tiên bố trí ngân sách hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ và tiến bộ kỹ thuật cho phát triển dịch vụ logistics, xã hội hóa nguồn lực cho phát triển dịch vụ logistics, góp phần nâng cao năng lực và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics. Đồng thời, tỉnh rà soát các cam kết quốc tế về dịch vụ logistics tại WTO, ASEAN và các hiệp định thương mại tự do (FTA), từ đó hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng, xử lý tranh chấp liên quan đến hoạt động logistics.

Đặc biệt, tỉnh sẽ rà soát quy hoạch xây dựng, quy hoạch ngành công nghiệp, thương mại, nông nghiệp, giao thông vận tải, công nghệ thông tin, du lịch cũng như các kế hoạch triển khai quy hoạch để bổ sung, điều chỉnh các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo đồng bộ về cơ sở hạ tầng, cơ cấu sản xuất phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển hạ tầng và dịch vụ logistics, tích hợp dịch vụ logistics trong chiến lược phát triển ngành. Đồng thời, tỉnh Hậu Giang sẽ đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hiện nghiêm quy định về thời gian giải quyết thủ tục hành chính đã được niêm yết, công bố; kịp thời hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính cho nhà đầu tư, doanh nghiệp; rà soát loại bỏ hoặc kiến nghị loại bỏ các thủ tục rườm rà, không cần thiết, không phù hợp theo quy định của pháp luật.

Tỉnh Hậu Giang đặt kế hoạch đến năm 2025 giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 2010 đạt hơn 48.000 tỷ đồng, tăng bình quân 11%/năm; phát triển 3 khu công nghiệp là khu công nghiệp Đông Phú - giai đoạn 1, khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Đông Phú - giai đoạn 2 và khu công nghiệp Nhơn Nghĩa A./.

Hoa Hạ