"Nội dung của Hội nghị nhằm thảo luận, cho ý kiến về một số dự án luật dự kiến trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 6...", Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 4, nhiệm kỳ khoá XV, diễn ra sáng nay, ngày 28/8.

Tại Hội nghị lần này, đại biểu Quốc hội chuyên trách sẽ xem xét, cho ý kiến về 8 dự án luật trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 6 tới gồm: dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), Luật Viễn thông (sửa đổi), Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Luật Quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Hội nghị Đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận nhiều nội dung
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 4, nhiệm kỳ khoá XV

Theo Chủ tịch Quốc hội, từ sau Kỳ họp thứ 5, các cơ quan của Quốc hội đã tích cực nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm, tiếp tục lấy ý kiến chuyên gia, tổ chức có liên quan, khẩn trương phối hợp với Chính phủ tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự án luật. Đến nay, các dự án luật này đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp tháng 7 và tháng 8 vừa qua.

Nhấn mạnh đây là Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách cho ý kiến về số lượng các dự án luật nhiều nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, các dự án luật này đều là những dự án luật rất quan trọng, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và đại biểu Quốc hội, có nhiều quy định mới, đối tượng chịu ảnh hưởng rộng, một số nội dung còn có ý kiến khác nhau giữa cơ quan chủ trì thẩm tra và cơ quan soạn thảo, nên cần tiếp tục được cân nhắc, thảo luận một cách kỹ lưỡng.

Hội nghị Đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận nhiều nội dung
Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội chuyên trách, các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung cho ý kiến về tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, nhất là các dự án luật mà có mối quan hệ chặt chẽ với nhau như: Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở…

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội chuyên trách, các đại biểu tham dự Hội nghị tham gia tập trung rà soát và cho ý kiến về việc các dự án luật này đã quán triệt thể chế hóa đầy đủ và đúng đắn các chủ trương của Đảng - cơ sở chính trị đối với từng lĩnh vực liên quan hay chưa? Xem xét việc thể hiện của các dự thảo luật cho đến nay đã bám sát các nhóm chính sách lớn, các định hướng, nguyên tắc yêu cầu khi xây dựng các dự án luật chưa? Đối với những đề xuất mới, đã có đánh giá tác động một cách đầy đủ chưa?…

"Đề nghị các vị đại biểu Quốc hội tiếp tục quan tâm cho ý kiến đối với những vấn đề lớn, những vấn đề quan trọng đối với từng dự án luật về kỹ thuật lập pháp, nguyên tắc áp dụng pháp luật, điều khoản chuyển tiếp; cho ý kiến đối với các nội dung còn có ý kiến khác nhau để có nghiên cứu, phân tích, tính toán lựa chọn phương án tốt nhất…", ông Vương Đình Huệ lưu ý.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, trên cơ sở ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục lắng nghe để hoàn thiện, các cơ quan chủ trì thẩm tra sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan soạn thảo, tổ chức hữu quan để tiếp tục trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến với theo tinh thần làm triệt để, để cho không có một ý kiến nào của đại biểu Quốc hội mà không được nghiên cứu, tiếp thu và giải trình…/.