Cụ thể, ngày 15/02/2017, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 6.000 tỷ đồng cho 3 loại kỳ hạn: 5 năm (3.000 tỷ đồng), 10 năm (1.000 tỷ đồng) và 30 năm (2.000 tỷ đồng).

Từ đầu năm 2017 đến ngày 15/02/2017, Kho bạc Nhà nước huy động 20.917 tỷ đồng trái phiếu qua đấu thầu tại HNX

Kết quả đã huy động được 1.800 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 5,02%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó; 950 tỷ đồng trái phiếu 10 năm với lãi suất trúng thầu 6,05%/năm, thấp hơn 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó.

Tại phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 7 năm gọi thầu 500 tỷ đồng, có 5 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.460 tỷ đồng, kết quả huy động thành công 500 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm có 6 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.471,1593 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,9 - 8,4%/năm. Kết quả, huy động được 1.020,1593 tỷ đồng trái phiếu 30 năm với lãi suất trúng thầu 7,97%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó là ngày 08/02/2017.

Theo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, từ đầu năm 2017 đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 20.917,4593 tỷ đồng trái phiếu chính phủ qua đấu thầu tại HNX.

Trước đó, theo báo cáo của HNX vào ngày 18/01/2017 tại Hội nghị Thành viên thị trường trái phiếu chính phủ đầu năm 2017, đánh giá hoạt động của thị trường trái phiếu chính phủ trong năm 2016 và đưa ra định hướng phát triển thị trường trong năm mới 2017 cho thấy: năm 2016, đấu thầu trái phiếu chính phủ qua HNX tiếp tục khẳng định là kênh huy động vốn hiệu quả cho ngân sách nhà nước. Theo đó, tổng khối lượng vốn huy động qua HNX đạt con số kỷ lục 316.729 tỷ đồng, tăng 26,85% so với năm 2015.

Đặc biệt, cũng trong năm 2016, tần suất tham dự thầu và giá trị trúng thầu của khối ngoại có sự tăng trưởng ấn tượng cả về giá trị (88%) và tỷ trọng so với năm 2015./.