Thứ tư 29/11/2023 09:22 | Liên hệ Tòa soạn p-ISSN: 1859-4972
e-ISSN: 2734-9365
Tiền chảy mạnh vào trái phiếu chính phủ, hướng tới quy mô 1 tỷ USD/mã trái phiếu
Tháng 11, Chính phủ duy trì lãi suất rất thấp khi gọi vốn bằng trái phiếu
Giải ngân vốn trong nước qua Kho bạc đạt 13,8% kế hoạch
Xem thêm
Based on MasterCMS Ultimate Edition v2.9 2022