Ti d bui l có lãnh đo các cơ quan Trung ương, các tnh Vĩnh Phúc, Hà Ni, Qung Ninh, Qung Bình, Bình Đnh, Thanh Hóa, Tuyên Quang… cùng hơn 1.000 khách hàng và nhà đu tư.

Phát biu khai mc bui l, bà Hương Trn Kiu Dung, Tng Giám đc Tp đoàn FLC cho biết, trong năm 2015, FLC đã đ li nhiu du n vi vic đu tư, trin khai xây dng, đưa vào vn hành, khai thác nhiu d án và các qun th du lch ngh dưỡng có quy mô ln trên c nước. Và khi đến vi Qung Ninh, Tp đoàn thc s b thuyết phc bi phương thc thu hút đu tư vô cùng ci m, ch đng và chuyên nghip ca h thng chính quyn các cp. Chính vì vy, Tp đoàn thc s cm thy yên tâm, tin tưởng và càng thêm quyết tâm đu tư vào tnh nhà.

Theo đó, bà Dung cam kết: “Tp đoàn FLC s dành ti đa ngun lc đ tp trung thi công, trin khai D án”.

Bà Hương Trần Kiều Dung, Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC phát biểu khởi công

Tin tưởng vào nhng cam kết ca Tp đoàn, ông Nguyn Đc Long, Ch tch UBND tnh Qung Ninh cho biết, trong quá trình trin khai d án, chính quyn tnh Qung Ninh đánh giá rt cao tính chuyên nghip ca b máy điu hành FLC và nhng cam kết v tiến đ thi công ca D án. Tuy nhiên, chính quyn Tnh cũng mong mun nhà đu tư s đm bo môi trường xung quanh D án, vì D án gn khu đông dân cư.

Ông Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại Lễ khởi công

“Ngược li, chính quyn TP. H Long và các phường xã cũng s tuyên truyn vn đng dân cư trong vùng ng h và phi hp tt đ trin khai D án đúng theo tiến đ. Bi, chúng tôi coi đây là d án trng đim ca Tnh, và FLC là mt trong nhng nhà đu tư chiến lược đi vi tnh nhà”, ông Long nói.

Qun th FLC H Long có v trí ti phường Hng Hà, TP. H Long, tnh Qung Ninh (thuc khu vc đi ct 3 - ct 8), có tng din tích 224 ha. Vi đa hình trên đi, tm nhìn ôm trn khung cnh tuyt đp ca vnh H Long, FLC H Long bao gm các hng mc: sân golf 18 h, trung tâm hi ngh quc tế được tích hp đy đ tin ích và thiết kế sang trng, khách sn 5 sao, khu bit th ngh dưỡng cao cp.

D kiến hng mc sân golf s bt đu đi vào hot đng t tháng 12/2016, quý 4 năm 2016 s hoàn thin giai đon 1 và hết năm 2017 s hoàn thin toàn Qun th./.