Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử, với sự chỉ đạo sát sao của UBND TP. Hà Nội và sự hỗ trợ tích cực của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm đẩy nhanh việc thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Hà Nội hiện đang là địa phương dẫn đầu cả nước về tỷ lệ doanh nghiệp đăng ký qua mạng

Cụ thể, từ 17/08/2016, Sở đã chủ động phân loại hồ sơ và lựa chọn thực hiện đối với 12 loại thủ tục hành chính không thu phí, lệ phí đề nghị cá nhân, doanh nghiệp chỉ thực hiện nộp 100% qua mạng, không nộp hồ sơ giấy;

Bên cạnh đó, chủ động thông báo hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện ghép thủ tục công bố thông tin doanh nghiệp ngay khi thực hiện thủ tục thành lập mới/thay đổi đăng ký doanh nghiệp;

Thực hiện việc cấp mã số tự động trên địa bàn Thành phố với thời gian phản hồi về mã số thuế từ cơ quan thuế sang cho cơ quan đăng ký kinh doanh chỉ còn 30 phút; Chủ động kiến nghị, đề xuất cụ thể với các cơ quan trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về các giải pháp nâng cao tỉ lệ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử;

Đồng thời, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử: tuyên truyền trên các phương tiện thông tin truyền thông; Phát hành tờ rơi, cẩm nang hướng dẫn thực hiện quy trình đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử; Tổ chức các Hội nghị gặp mặt với một số doanh nghiệp làm công tác tư vấn hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp, nhất là các đơn vị có số lượng khách hàng lớn để tuyên truyền, vận động, cùng ký cam kết tham gia đăng ký doanh nghiệp qua mạng; đã tổ chức các buổi tập huấn, hướng dẫn các đơn vị tư vấn về đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, bố trí thực hành ngay trên máy tính để hướng dẫn và giải đáp các vướng mắc về việc nộp hồ sơ qua mạng;

Bố trí về cơ sở vật chất cùng với các cán bộ am hiểu nghiệp vụ chuyên môn hỗ trợ, hướng dẫn nộp hồ sơ qua mạng ngay tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và phòng tư vấn của Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo thói quen cho doanh nghiệp tiếp cận với hình thức này.

Ngoài ra, thường xuyên quán triệt tới các cán bộ công chức trực tiếp làm công tác giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp về tinh thần, ý thức, trách nhiệm trong phục vụ người dân, doanh nghiệp; Xây dựng đề án vị trí việc làm và rà soát tiêu chuẩn từng vị trí, từng người, để sắp xếp phân công công việc hiệu quả, phát huy năng lực, sở trường, trình độ chuyên môn, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ công chức;

Những giải pháp tích cực nêu trên đã thay đổi đáng kể nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ công chức và người dân, doanh nghiệp, qua đó chất lượng hồ sơ được giải quyết qua mạng ngày càng được nâng cao hơn.

Bên cạnh đó, nhằm hướng đến nền hành chính phục vụ, đem đến sự hài lòng cho tổ chức, doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã ban hành Đề án số 40/ĐA-KH&ĐT ngày 19/06/2017 về việc thực hiện mô hình cơ quan đăng ký kinh doanh thân thiện.

Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tích cực triển khai phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố cung cấp dịch vụ hỗ trợ quá trình khởi sự doanh nghiệp, nhằm giảm bớt số lần đi lại, tiết kiệm chi phí, thời gian cho doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp, trong đó đề ra một số giải pháp cụ thể như:

- Xây dựng và triển khai quy trình phối hợp với Bưu điện Hà Nội để thí điểm thực hiện trả kết quả đăng ký doanh nghiệp tại nhà/trụ sở doanh nghiệp từ tháng 11/2017 nhằm tiết kiệm thời gian đi lại, chờ đợi của các cá nhân, doanh nghiệp khi nhận kết quả thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp. Đến nay, đã có hơn 600 lượt yêu cầu sử dụng dịch vụ trả kết quả đăng ký doanh nghiệp tại nhà/trụ sở doanh nghiệp.

- Xây dựng phương án để doanh nghiệp có thể lựa chọn trước số tài khoản ngân hàng thông qua Cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội (được kết nối với ngân hàng thương mại) ngay tại thời điểm chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập/thay đổi, nhằm giảm bớt số lần thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp và số lần đi lại tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Tính đến thời điểm hiện tại đã có 7 ngân hàng kết nối chính thức với Cổng thông tin điện tử của Sở, hàng chục doanh nghiệp đã lựa chọn trước số tài khoản tại những ngân hàng này.

- Từ đầu tháng 01/2018, Sở đã triển khai gửi Thư chúc mừng tới các doanh nghiệp mới thành lập kèm các gói quà tặng miễn phí của các đơn vị tư vấn về quản trị doanh nghiệp (tư vấn thuế, tư vấn quản lý hợp đồng...); Thư chia sẻ (khi doanh nghiệp giải thể chấm dứt hoạt động) để cùng đồng hành và tạo sự kết nối với doanh nghiệp.

Có thể nói việc thực hiện quyết liệt đẩy mạnh đăng ký doanh nghiệp qua mạng là bước tiến vượt bậc trong cải cách hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp để giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế.

Tại thời điểm đầu năm 2017, tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng chỉ đạt khoảng 60% tổng số lượt hồ sơ hành chính trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp. Đến tháng 06/2017, tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng đã tăng lên khoảng 75%.

Đặc biệt từ ngày 11/09/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã quyết liệt thực hiện các giải pháp, thông báo rộng rãi và chính thức triển khai tiếp nhận toàn bộ các thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, nâng tỷ lệ đăng ký doanh nghiệp qua mạng trong quý IV/2017 đạt 96,86%.

Với tỷ lệ này, TP. Hà Nội hiện đang là địa phương dẫn đầu cả nước trong công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng. Đây chính là điển hình tiên tiến để các địa phương khác học hỏi nhằm nâng cao tỷ lệ doanh nghiệp đăng ký qua mạng điện tử, góp phần thực hiện những mục tiêu mà Chính phủ đề ra/.