Cụ thể, theo báo cáo của Cục ATMT, trên cả nước, lưu lượng nước về hồ tăng so với ngày hôm qua nhưng vẫn thấp. Các hồ chứa khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ vượt qua mực nước chết, nhưng vẫn ở mực nước thấp, xấp xỉ mực nước chết; khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên mực nước các hồ ở mực nước tối thiểu theo quy định của quy trình vận hành.

Lượng nước về hồ chủ yếu để điều tiết nước đảm bảo dòng chảy tối thiểu, các nhà máy thủy điện vận hành phát điện bằng lưu lượng nước về, số nhà máy chi nhận xấp xỉ mực nước chết tập trung ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ phải phát điện cầm chừng với cột nước, công suất thấp để đảm bảo an toàn cho tổ máy khi vận hành, khó có thể đáp ứng được việc phát điện theo quy trình vận hành hồ chứa tại thời kỳ này.

Lưu lượng nước về hồ chứa thuỷ điện ngày 10/6 có cải thiện song vẫn còn thấp
Lưu lượng nước về các hồ chứa thủy điện ngày 10/6/2023 có cải thiện song vẫn ở mức thấp

Một số hồ xấp xỉ mực nước chết gồm: Sơn La, Thác Bà, Tuyên Quang, Bản Chát, Bản Vẽ, Hủa Na, Trung Sơn, Thác Mơ. Một số thủy điện phát điện cầm chừng cầm chừng với cột nước, công suất thấp: Sơn La, Lai Châu, Huội Quảng, Bản Chát, Thác Bà, Tuyên Quang, Hủa Na, Trung Sơn, Thác Mơ.

Cục ATMT dự báo, tình hình thủy văn, lưu lượng nước về hồ 24h tới dao động nhẹ; mực nước hồ tăng nhẹ, các hồ khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ ở mức thấp.

Cụ thể, tại khu vực Bắc Bộ, các hồ thủy điện lưu lượng về hồ thấp, tăng so với ngày hôm qua: Hồ Lai Châu: 299m3/s; Hồ Sơn La: 513m3/s; Hồ Hòa Bình: 225m3/s; Hồ Thác Bà: 1.625m3/s; Hồ Tuyên Quang: 110m3/s; Hồ Bản Chát: 60m3/s.

Trừ hồ Hòa Bình, các hồ ở mực nước chết, tăng nhẹ so với ngày hôm qua (mực nước hồ/mực nước chết), trong đó: Hồ Lai Châu: 269,1m/265 m; Hồ Sơn La: 175,96m/175m; Hồ Hòa Bình: 103,60m/80m...

Tại khu vực Bắc Trung Bộ, các hồ thủy điện lưu lượng về hồ thấp, tăng so với ngày hôm qua có Hồ Trung Sơn: 574m3/s; Hồ Bản Vẽ: 47 m3/s; Hồ Hủa Na: 35m3/s; Hồ Bình Điền: 7m3/s; Hồ Hương Điền: 33m3/s.

Ở khu vực Đông Nam Bộ, các hồ thủy điện lưu lượng về hồ thấp, giảm so với ngày hôm qua, như Hồ Thác Mơ: 23m3/s; Hồ Trị An: 340m3/s. Mực nước các hồ ở xấp xỉ mực nước chết, giảm nhẹ so với ngày hôm qua (mực nước hồ/mực nước chết), cụ thể: Hồ Thác Mơ: 199,58m/198m (quy định tối thiểu: 201m); Hồ Trị An: 53,22/50m (qui định tối thiểu: 50,3m).

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, các hồ thủy điện lưu lượng về hồ thấp, dao động nhẹ so với ngày hôm qua: Hồ A Vương: 56m3/s; Hồ Đăkđrink: 27m3/s; Hồ Sông Bung 4: 40m3/s...

Khu vực Tây Nguyên, các hồ thủy điện lưu lượng về hồ thấp, dao động nhẹ so với ngày hôm qua: Hồ Buôn Kuốp: 120 m3/s; Hồ Buôn Tua Srah: 157m3/s; Hồ Đại Ninh: 18m3/s; Hồ Hàm Thuận: 58m3/s.../.