Tại tỉnh Thái Bình, Thủ tướng Chính phủ đồng ý giữ nguyên diện tích quy hoạch đối với các khu công nghiệp: Phúc Khánh 173 ha; Nguyễn Đức Cảnh 101,89 ha, Cầu Nghìn 97,5 ha; Gia Lễ 84,43 ha; Sông Trà 109,05 ha.

Bên cạnh việc giữ nguyên diện tích với các khu công nghiệp trên, Thủ tướng cũng đồng ý cho điều chỉnh tăng diện tích quy hoạch Khu công nghiệp Tiền Hải từ 60 ha lên thành 446 ha.

Khu Công nghiệp An Hòa được đồng ý ra khỏi Quy hoạch phát triển Khu công nghiệp cả nước đến năm 2020.

UBND tỉnh Thái Bình chỉ đạo triển khai lập quy hoạch chi tiết, phân kỳ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tiền Hải theo đúng quy định của pháp luật; chỉ đạo đẩy nhanh công tác xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp của tỉnh, đảm bảo hạ tầng đồng bộ để thu hút mạnh mẽ hơn các dự án thứ cấp.

Tại tỉnh Vĩnh Phúc, Khu công nghiệp Bình Xuyên II được Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh giảm diện tích xuống còn 393 ha và tách thành hai khu công nghiệp: Thăng Long Vĩnh Phúc, diện tích 213 ha và Bình Xuyên II, diện tích 180 ha.

Để thực hiện sự điều chỉnh trên, Thủ tướng Chính phủ cũng đã giao UBND tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện việc thành lập mới khu công nghiệp theo quy định, có trách nhiệm chỉ đạo các chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc các thủ tục theo quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng./.