Nâng cao hiệu quả triển khai dự án trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc
Toàn cảnh KCN Bá Thiện II, tỉnh Vĩnh Phúc

Các dự án gấp rút hoàn thành và đi vào hoạt động

Hiện nay Vĩnh Phúc có 9 KCN đã đi vào hoạt động, bao gồm các KCN: Khai Quang (221,46 ha); Bình Xuyên (286,98 ha); Kim Hoa (50 ha); Bá Thiện (325,75 ha); Bình Xuyên II - giai đoạn 1 (42,21 ha); Bá Thiện II (308,83 ha); Tam Dương II- khu A (135,17 ha); Sơn Lôi (257,35 ha); Thăng Long Vĩnh Phúc (213 ha).

Đến nay, cơ sở hạ tầng các KCN của tỉnh Vĩnh Phúc được xây dựng đồng bộ và hiện đại, cơ bản đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư ở trong và ngoài nước.

Trong tháng 11/2022, các KCN tỉnh Vĩnh Phúc có thêm 3 dự án FDI đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Lũy kế đến ngày 15/11/2022, trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc có 388 dự án đang hoạt động sản xuất, kinh doanh (319 dự án FDI và 69 dự án DDI), chiếm 87% tổng số dự án đầu tư.

Trong số 58 dự án chưa đi vào hoạt động hoạt động sản xuất, kinh doanh có: 10 dự án đang triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị nhà xưởng, chiếm 2,2% tổng số dự án; 39 dự án mới cấp và đang làm các thủ tục triển khai dự án, chiếm 8,7% tổng số dự án; 5 dự án đang thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, chiếm 1,2% tổng số dự án và 4 dự án đang giãn tiến độ, làm thủ tục chấm dứt hoạt động, chiếm 0,9% tổng số dự án.

Triển khai hiệu quả các dự án đầu tư

Nâng cao hiệu quả triển khai dự án trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc
Nhà máy FDI trong KCN Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Tháng 11/2022 ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của các nhà đầu tư trong các KCN của Tỉnh. Nhà đầu tư đang nhanh chóng hoàn thành các hạng mục đầu tư, để đưa dự án đi vào hoạt động ngay trong những tháng cuối cùng của năm 2022. Vốn thực hiện của các dự án đầu tư được đánh giá đạt hiệu quả cao so với cùng kỳ năm 2021 và so với kế hoạch năm 2022, cụ thể:

Dự án FDI: Vốn thực hiện tháng 11/2022 là 32,88 triệu USD, nâng vốn thực hiện 11 tháng năm 2022 là 391,94 triệu USD, đạt 107% so với cùng kỳ năm 2021 và 112% so với kế hoạch năm 2022. Lũy kế đến ngày 15/11/2022, vốn thực hiện của các dự án đầu tư trong các KCN của Tỉnh là 3.402,57 triệu USD, đạt 60% tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án.

Dự án DDI: Vốn thực hiện tháng 11/2022 là 40 tỷ đồng, nâng vốn thực hiện 11 tháng năm 2022 là 1.015,72 tỷ đồng, đạt 122% so với cùng kỳ năm 2021 và 145% kế hoạch năm 2022. Lũy kế đến ngày 15/11/2022, vốn thực hiện của các dự án đầu tư trong các KCN của Tỉnh là là 11.483,82 tỷ đồng, đạt 43% tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án.

Trong tháng 12 tới, theo Ban Quản lý các KCN tỉnh Vĩnh Phúc, dự kiến sẽ có thêm 3-4 dự án đầu tư trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh; vốn thực hiện của các dự án FDI và DDI lần lượt đạt khoảng 30-35 triệu USD và khoảng 50 tỷ đồng.

Để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nêu trên, được biết trong tháng 12 tới, Ban Quản lý các KCN tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục tăng cường đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đồng hành và theo sát các hoạt động đầu tư của doanh nghiệp và nhà đầu tư nhằm kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư, giúp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, nhanh chóng đưa các dự án hoàn thành và đi vào hoạt động./.