Thu ngân sách đạt khá so với dự toán

Cụ thể theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm giữa tháng 4 ước tính đạt 462,8 nghìn tỷ đồng, bằng 34,4% dự toán năm, trong đó thu nội địa đạt 382,2 nghìn tỷ đồng, bằng 33,7%; thu từ dầu thô 9,8 nghìn tỷ đồng, bằng 42,2%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 69,7 nghìn tỷ đồng, bằng 39,1%.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 44,1 nghìn tỷ đồng, bằng 29,7% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 70,9 nghìn tỷ đồng, bằng 35,6%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 95,3 nghìn tỷ đồng, bằng 40,1%; thu thuế thu nhập cá nhân 45,2 nghìn tỷ đồng, bằng 41,9%; thu thuế bảo vệ môi trường 14,7 nghìn tỷ đồng, bằng 22,8%; thu tiền sử dụng đất 47,9 nghìn tỷ đồng, bằng 43%.

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/4/2021 ước tính đạt 400,3 nghìn tỷ đồng, bằng 23,7% dự toán năm, trong đó chi thường xuyên đạt 289,4 nghìn tỷ đồng, bằng 27,9%; chi đầu tư phát triển 74,8 nghìn tỷ đồng, bằng 15,7%; chi trả nợ lãi 35,7 nghìn tỷ đồng, bằng 32,5%.

Trong khi đó, số liệu cập nhật của Tổng Cục thuế cho thấy tính đến hết 4 tháng đầu năm 2021, tổng nguồn thu ngân sách nhà nước (NSNN) do cơ quan thuế thu và quản lý ước đạt trên 468 nghìn tỷ đồng, bằng 41,9% so với dự toán, bằng 105,9% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 11.993 tỷ đồng, bằng 51,7% so với dự toán. Thu nội địa ước đạt 456.095 tỷ đồng, bằng 41% so với dự toán, bằng 107,7% so với cùng kỳ năm 2020. Số thu không kể tiền sử dụng đất, cổ tức lợi nhuận còn lại và thu từ xổ số kiến thiết, chênh lệch thu chi của ngân hàng nhà nước ước đạt 361.270 tỷ đồng, bằng 41% so với dự toán, bằng 113% so với cùng kỳ.

Theo đánh giá của Tổng cục Thuế, kết quả thu ngân sách đạt tích cực so với dự toán và tăng khá so với cùng kỳ trong bối cảnh ảnh hưởng do tác động của dịch Covid 19 tới sản xuất kinh doanh và tăng trưởng chung của nền kinh tế. Có được kết quả này là do tình hình kinh tế quý I/2021 tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng.

Giảm nợ đọng thuế so với cùng kỳ năm 2020

Đáng chú ý, theo Tổng cục Thuế, tổng số tiền nợ thuế ngành thuế quản lý ước tính từ đầu năm đến ngày 30/4/2021 giảm 9% so với cùng kỳ năm 2020. Nếu không kể số tiền thuế nợ đang xử lý và tiền thuế nợ đang khiếu nại, khiếu kiện thì tổng số tiền thuế nợ tính đến thời điểm 30/4/2021 đã giảm 11,6% so với cùng kỳ năm 2020. Tính chung trong 4 tháng, cơ quan thuế các cấp thu nợ ước đạt 11.097 tỷ đồng, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó thu bằng biện pháp quản lý nợ là 7.478 tỷ đồng, thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ là 3.619 tỷ đồng. Đây cũng là kết quả được đánh giá là tích cực trong hoạt động quản lý thu thuế, ngân sách nhà nước.

Cũng trong 4 tháng đầu năm, toàn ngành thuế đã thực hiện các cuộc thanh, kiểm tra, qua đó đã kiến nghị xử lý qua thanh, kiểm tra hơn 9.768 tỷ đồng. Trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh, kiểm tra hơn 2.196 tỷ đồng; giảm khấu trừ là hơn 331 tỷ đồng; giảm lỗ hơn 7.241 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách hơn 1.139 tỷ đồng.

Một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp (DN) và người dân đã triển khai cuối năm 2020 như Nghị quyết số 954/UBTVQH14 về việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020; Nghị quyết số 116/2020/QH14 về giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp năm 2020 đối với DN, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức có doanh thu dưới 200 tỷ đồng/năm tiếp tục có hiệu lực, đã có tác động tích cực trong việc hỗ trợ cho DN và người dân khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, kích cầu và tạo đà cho tăng trưởng kinh tế, tạo tiền đề cho tăng thu NSNN.

Đồng bộ giải pháp hoàn thành thu NSNN và hỗ trợ doanh nghiệp chịu tác động dịch Covid 19

Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch Covid 19 lại có xu hướng tái bùng phát, Tổng cục Thuế nhận định dịch COVID-19 sẽ tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp người nộp thuế, đòi hỏi cơ quan thuế cần có các chính sách đồng bộ để hỗ trợ nhưng có các giải pháp đạt mục tiêu đề ra. Đặc biệt với diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên thế giới và trong nước từ cuối tháng 4 có nguy cơ tác động tiêu cực tới hoạt động kinh tế trong nước, ảnh hưởng trực tiếp đến số thu NSNN những tháng tiếp theo.

Việc áp dụng các chính sách hỗ trợ DN, người dân bị thiệt hại do COVID-19 trong việc gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất cũng như việc thực hiện trích lập dự phòng rủi ro của các tổ chức tín dụng ngân hàng là các giải pháp hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp nhưng cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thu ngân sách.

Trong bối cảnh này, để hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2021, Tổng cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế các cấp triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp trong đó đặc biệt tập trung rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản pháp luật thuế và các văn bản hướng dẫn Luật Quản lý thuế theo hướng bao quát được hết nguồn thu, nâng cao năng lực quản lý thuế cho cơ quan thu, phòng chống gian lận, trốn thuế, thất thu và nợ đọng thuế, đẩy mạnh quản lý thuế điện tử; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, tạo môi trường thuận lợi, rõ ràng minh bạch cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với NSNN.

Bên cạnh đó, tiếp tục xử lý, giải quyết, thẩm định các hồ sơ xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và người nộp thuế; hướng dẫn, giải đáp và xử lý các vướng mắc về việc khoanh nợ, xóa nợ, gia hạn, miễn tiền chậm nộp và cưỡng chế nợ thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38 và Nghị quyết số 94 của Quốc hội; thực hiện các biện pháp đôn đốc, thu nợ thuế. Tập trung thanh, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế đối với các đơn vị thuộc ngành nghề, lĩnh vực có rủi ro cao về thuế, thực hiện kiểm tra theo chuyên đề đối với các giao dịch đáng ngờ.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các DN, tiếp tục thực hiện hỗ trợ người nộp thuế triển khai Nghị định số 52/2021/NĐ-CP về việc thực hiện gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất cho trong năm 2021./.