Thứ bảy 02/03/2024 01:44 | Liên hệ Tòa soạn p-ISSN: 1859-4972
e-ISSN: 2734-9365
Bình Dương phát triển chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài trong bối cảnh thuế suất tối thiểu toàn cầu

Bình Dương phát triển chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài trong bối cảnh thuế suất tối thiểu toàn cầu

Viện Quản trị Chính sách và Chiến lược phát triển, đơn vị thúc đẩy chính sách về thuế suất tối thiểu toàn cầu, đang phát triển giai đoạn 3 của nghiên cứu, phối hợp các tỉnh, thành, địa phương nghiên cứu đánh giá tác động của thuế suất tối thiểu toàn cầu đến thu hút đầu tư nước ngoài. Tỉnh Bình Dương là địa phương tiên phong và đầu tiên cùng phối hợp với Viện Quản trị Chính sách khảo sát đồng bộ doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn để phát triển chiến lược thu hút FDI trong bối cảnh thuế suất tối thiểu toàn cầu. Kết quả của khảo sát sẽ được gửi về Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về nghiên cứu và đề xuất các giải pháp liên quan đến thuế suất tối thiểu toàn cầu của OECD, do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm Tổ trưởng, để góp phần giúp Chính phủ và Quốc hội có những quyết sách chủ động trong quá trình xây dựng nội luật.
Viện Quản trị Chính sách đánh giá tác động thuế suất tối thiểu toàn cầu đến chiến lược thu hút FDI
Viện trưởng Nguyễn Thy Nga tiên phong công bố báo cáo tổng hợp thuế suất tối thiểu toàn cầu
Xem thêm
hoi thao khoa hoc quoc gia thuc day tang truong xanh huong toi phat trien ben vung
doi moi sang tao ket noi chinh sach voi doanh nghiep viet nam
Based on MasterCMS Ultimate Edition v2.9 2022