Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 216/QĐ-TTg, ngày 13/3/2023 bổ nhiệm ông Đỗ Thành Trung, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế quốc dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, theo chinhphu.vn.

Ông Đỗ Thành Trung được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Tân Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Thành Trung (ảnh: VGP)

Với việc bổ nhiệm ông Đỗ Thành Trung giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiện Ban lãnh đạo Bộ gồm Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng và 4 thứ trưởng gồm: Ông Trần Duy Đông, ông Trần Quốc Phương, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc và ông Đỗ Thành Trung.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư được quy định cụ thể tại Nghị định số 89/2022/NĐ-CP, ngày 28/10/2022 của Chính phủ.

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch, kế hoạch, đầu tư phát triển và thống kê, bao gồm: Tham mưu tổng hợp về chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch; kế hoạch đầu tư công của quốc gia; cơ chế, chính sách quản lý kinh tế; đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài; khu kinh tế; nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức, viện trợ của Việt Nam cho các nước; đấu thầu; thống kê; phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ theo quy định của pháp luật…/.