Theo Tài liệu đại hội cổ đông được PC1 công bố, năm 2021, PC1 đã hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh vượt kế hoạch mục tiêu đề ra. Cụ thể, kết quả kinh doanh sau kiểm toán ghi nhận tổng doanh thu năm 2021 đạt 9.828 tỷ đồng, vượt 23% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) năm 2021 thông qua và tăng trưởng 47% so với năm 2020; lợi nhuận sau thuế đạt 764 tỷ đồng, vượt 50% kế hoạch năm và tăng trưởng 40% so với năm trước.

PC1 đặt kế hoạch tăng 12% doanh thu, dự kiến trả cổ tức 15%
Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của PC1 sẽ diễn ra vào ngày 19/4/2022

Về tình hình hoạt động của các lĩnh vực, các khối sản xuất kinh doanh và đầu tư đã triển khai thực hiện năm 2021 gắn liền các mục tiêu chiến lược giai đoạn 2021-2025 đều đạt kết quả khả quan. Trong các lĩnh vực trụ cột, khối đầu tư năng lượng đã hoàn thành đầu tư phát điện 3 nhà máy điện gió tại Quảng Trị đạt hiệu quả cao; Vận hành an toàn và hiệu quả, đảm bảo khai thác tốt nguồn nước các nhà máy thủy điện, đặc biệt trong các tháng mùa khô. Chủ động phối hợp tốt với các đơn vị điều độ A1, A0 và các nhà máy khác trên cùng hệ thống bậc thang trong công tác vận hành hồ chứa, điều độ phát điện, đồng thời tiếp tục phát triển các dự án mới cho giai đoạn tiếp theo.

Ở khối tổng thầu EPC, năm 2021 mảng EPC của PC1 được coi là khá thành công trong các hợp đồng tổng thầu EPC các nhà máy điện gió on shore, near shore với các giải pháp đồng bộ, chủ động về mặt công nghệ và thiết bị thi công tiên tiến. Các mục tiêu phát triển chuyển giao và thương mại thiết bị điện, phát triển hợp tác chiến lược với các đối tác quốc tế đạt kết quả tích cực, góp phần khẳng định vị thế nhà tổng thầu EPC chuyên nghiệp và uy tín của doanh nghiệp.

Đối với khối xây lắp điện, PC1 tiếp tục khẳng định uy tín và năng lực vượt trội với các dự án lưới điện trong và ngoài EVN, các dự án cáp ngầm cao áp, các công trình điện đặc thù yêu cầu kỹ thuật cao. Đáng chú ý, năm 2021 khối xây lắp đã dành nguồn lực và nhiều cố gắng để hoàn thành dự án Dz 220KV đấu nối các nhà máy điện gió Quảng Trị, góp phần quan trọng giúp khối năng lượng thành công kế hoạch đầu tư.

Khối sản xuất công nghiệp tiếp tục khẳng định dẫn đầu về giải pháp thiết kế, chế tạo tất cả các loại cột điện bằng thép cung cấp trong nước và kiên định thị trường xuất khẩu, năm 2021 đã xuất khẩu lô cột viễn thông MonoPole mẫu sang Úc, chuẩn bị thương thảo hợp đồng sản xuất hàng loạt. Năm 2021, khối SXCN đã phát huy vai trò trong hệ sinh thái, hỗ trợ tích cực góp phần quan trọng để thành công cho nhiều hợp đồng EPC của các khối, các công ty thành viên.

Trong lĩnh vực bất động sản, tuy năm 2021 được đánh giá là không thuận lợi, song khối bất động sản đã tiếp tục hoàn thiện các hạng mục thiết kế các dự án chờ, triển khai tiếp các hạng mục chuẩn bị đầu tư, tiếp tục phát triển dự án mới cho kế hoạch tiếp theo.

Đáng chú ý, ở mảng đầu tư kinh doanh khoáng sản là mảng tương đối mới của PC1, HĐQT đã thông qua việc PC1 đầu tư vốn chi phối tại Công ty cổ phần Khoáng sản Tấn Phát, khai thác và chế biến Nikel – Đồng tại Cao Bằng. Dự án đã khởi công xây dựng, kế hoạch bắt đầu sản xuất vào tháng 11/2022.

Trong mảng kinh doanh thương mại và dịch vụ, các lĩnh vực kinh doanh mang tính phụ trợ tiếp tục bổ sung các dịch vụ góp phần vào giải pháp đồng bộ của PC1 đáp ứng nhu cầu cao của khách hàng, đồng thời phát huy thế mạnh của hệ sinh thái PC1, nâng cao năng lực cạnh tranh và cũng làm tăng lợi nhuận chung.

Năm 2021, PC1 cũng đã hoàn thành kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 1.912 tỷ đồng lên 2.352 tỷ đồng thông qua trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021. Năm 2022, Công ty đã hoàn thành đổi tên Tập đoàn và bộ nhận diện thương hiệu mới, xây dựng lộ trình đầu tư chuyển đổi số.

Về mục tiêu kế hoạch năm 2022, PC1 đặt mục tiêu doanh thu trên 11.000 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2021, lợi nhuận sau thuế 657 tỷ đồng, trả cổ tức 15%. Năm 2022, trên nền tảng hoàn thành việc đổi tên Tập đoàn và bộ nhận diện thương hiệu mới, PC1 tiếp tục đẩy mạnh xây dựng lộ trình đầu tư chuyển đổi số, tạo đà cho việc hiện thực hoá mục tiêu các hoạt động của Công ty sẽ đồng bộ hoàn toàn trên các nền tảng số vào năm 2025.

Bên cạnh việc duy trì và tăng trưởng các lĩnh vực kinh doanh hiện có, PC1 cũng dự kiến sẽ hoàn thành xây dựng và vận hành Nhà máy tuyển Niken-Đồng Cao Bằng công suất 600.000 tấn/năm; Ưu tiên đầu tư hạ tầng và vận hành các khu công nghiệp thông minh, khu công nghiệp sinh thái, kết hợp tiện ích logictics, cảng biển, cảng sông, hải quan./.