Phải mở rộng không gian phát triển cho hai Thành phố

Sau phần đại biểu Quốc hội thảo luận về Chủ trương đầu tư Dự án đường Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội và Dự án đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh trong sáng nay (ngày 10/6), theo Văn phòng Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biếu tiếp thu các ý kiến sâu sắc, xác đáng của các đại biểu Quốc hội, trong đó tập trung về: giải phóng mặt bằng; quy mô, phân kỳ đầu tư; hình thức đầu tư; nguồn vốn… Các ý kiến này sẽ được tiếp thu và tiếp tục làm rõ trong báo cáo khả thi, cũng như trong quá trình tổ chức triển khai.

Phải biến 2 dự án đường vành đai ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh thành một hành lang kinh tế
Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, mục đích của các dự án lần này có sự thay đổi về cách tiếp cận theo hướng phải đảm bảo được kết nối và liên kết vùng (ảnh: Quốc hội)
Làm rõ tính cấp thiết của các dự án, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của cả hai dự án đối với hai vùng kinh tế trọng điểm của cả nước, giải quyết được điểm nghẽn về quy hoạch không gian của đô thị, về hạ tầng giao thông của Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội đã coi là hạ tầng là một trong 3 chiến lược đột phá để phát triển. Trong thời gian qua, Chính phủ đã chỉ đạo rất quyết liệt công tác chuẩn bị và lần này được Quốc hội ủng hộ, tạo điều kiện cho các cơ chế, chính sách đặc thù để Chính phủ, các Bộ, các ngành, địa phương có thể thực hiện được đồng bộ nhiều dự án giao thông quan trọng.

Cũng theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, mục đích của các dự án lần này có sự thay đổi về cách tiếp cận. Theo đó, phải đảm bảo được kết nối và liên kết vùng; giảm ùn tắc, ô nhiễm; phải mở rộng được không gian phát triển cho hai Thành phố và cho cả vùng; phải nâng cao được sức cạnh tranh và phải biến nó thành một động lực cho phát triển. Mục tiêu không chỉ để hình thành một tuyến hành lang giao thông, mà phải biến nó thành một hành lang kinh tế, phải phát triển theo quy hoạch và thu hồi lại các giá trị địa tô tăng lên, đảm bảo giá trị địa tô được chia cho Nhà nước - nhà đầu tư - người dân hài hòa lợi ích.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ

Liên quan đến giải phóng mặt bằng, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, lần này cần phải tập trung để đẩy nhanh tiến độ và có những giải pháp nhằm bảo đảm hiệu quả cao, để không phải điều chỉnh dự án. Chính sách đền bù ở vùng giáp ranh phải có một hướng dẫn, để đảm bảo không có khiếu kiện, phải quản lý chặt chẽ để không có sự tái lấn chiếm mặt bằng như các đại biểu Quốc hội đã nêu.

“Đường Vành đai 4 vùng Thủ đô quy mô quy hoạch là 6 làn xe; đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh quy mô 8 làn xe. Thiết kế như vậy là căn cứ vào nhu cầu và khả năng cân đối vốn của của giai đoạn 1. Nếu làm thêm làn dừng khẩn cấp sẽ ảnh hưởng đến cân đối nguồn vốn. Do đó, trong quá trình lập dự án, thiết kế dự án cũng đã tính toán các điểm dừng phù hợp đảm bảo không bị ách tắc giao thông, đồng thời sẽ tăng cường điều hành giao thông minh, để đảm bảo được hiệu quả và an toàn giao thông…”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết.

Về hình thức đầu tư, chủ trương đầu tư là xã hội hóa, kêu gọi các nguồn lực của xã hội để tham gia cùng Nhà nước để đầu tư hạ tầng. Đường Vành đai 4 vùng Thủ đô đã thu hút được các nhà đầu tư có tiềm năng. Còn đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh, mặc dù có nghiên cứu đầu tư PPP, nhưng chưa thu hút được nhà đầu tư, trong khi đây là dự án có tính cấp bách, quan trọng, trông chờ vào đầu tư tư nhân là rất khó, do đó đã chuyển sang đầu tư công.

Phải biến 2 dự án đường vành đai ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh thành một hành lang kinh tế
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, đa số ý kiến bày tỏ tán thành sự cần thiết của việc đầu tư xây dựng 2 dự án đường vành đai ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh (ảnh: Quốc hội)

Phát biểu kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo Ủy ban Kinh tế và các cơ quan liên quan nghiên cứu kỹ lưỡng, tiếp thu ý kiến các đại biểu, để xây dựng báo cáo tiếp thu giải trình, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đường Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội; Dự án đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh trình Quốc hội xem xét thông qua…/.