(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 24, tháng 8 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

Trần Thị Thu Duyên, Huỳnh Việt Khải, Quách Trần Ngọc Thơ, Lê Thị Thùy Dương

- Trường Kinh tế, Trường Đại học Cần Thơ, Việt Nam

Jonathan Moss - Trường Kinh doanh, Đại học New England, Úc

Paul Kristiansen, Michael Coleman - Trường Khoa học Môi trường và Nông thôn, Đại học New England, Úc

Lê Thanh Sang - Trường Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ, Việt Nam