Mục tiêu thi đua đề ra gồm 3 điểm chính: Không để xảy ra sự cố, tai nạn lao động nào trong thời gian dừng khí; Hoàn thành chất lượng, đúng tiến độ 100% các công việc theo danh mục thực hiện trong đợt dừng khí; Đảm bảo hệ thống đủ điều kiện tiếp nhận khí ngay khi Vietsovpetro và các chủ mỏ cấp khí trở lại.

PV GAS phát động phong trào thi đua đặc biệt trong các đợt dừng khí thực hiện BDSC năm 2022
Ngay trong đại dịch, KCM đã hoàn thành tốt công tác BDSC Hệ thống PM3

Việc hoàn thành đợt bảo dưỡng dừng khí Cửu Long, NCS2, PM3 Cà Mau có ý nghĩa thật sự quan trọng, góp phần vào việc hoàn thành kế hoạch SXKD của PV GAS năm 2022. Các đơn vị thực hiện có vai trò chủ chốt là: Công ty Chế biến khí Vũng Tàu (KVT), Công ty Khí Cà Mau (KCM), Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam bộ (KĐN), Công ty Dịch vụ Khí (DVK). Vì vậy, Công đoàn và Đoàn Thanh niên PV GAS đề nghị Công đoàn, Đoàn Thanh niên các đơn vị liên quan triển khai ký cam kết thi đua thực hiện 3 chỉ tiêu thi đua trên; Tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động (NLĐ) tự giác thực hiện các quy định về ATVSLĐ-PCCN, phòng chống dịch Covid-19 nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người, tài sản và môi trường trong đợt dừng khí; Phối hợp với chính quyền làm tốt công tác hậu cần, chăm lo cho NLĐ tham gia đợt dừng khí; Thường xuyên động viên, khuyến khích, hỗ trợ đoàn viên, NLĐ đưa ra các sáng kiến, giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn vướng mắc, hoàn thành các công việc bảo dưỡng an toàn, chất lượng và đúng tiến độ. Công đoàn, Đoàn Thanh niên PV GAS kêu gọi toàn thể đoàn viên, NLĐ các đơn vị tăng cường đoàn kết, nâng cao ý thức, trách nhiệm, lao động an toàn phấn đấu hoàn thành thắng lợi đợt bảo dưỡng dừng khí Cửu Long, NCS2, PM3 Cà Mau năm 2022.

PV GAS phát động phong trào thi đua đặc biệt trong các đợt dừng khí thực hiện BDSC năm 2022

Bảo dưỡng sửa chữa Nhà máy xử lý khí Dinh Cố luôn phức tạp, với nhiều hạng mục liên quan và đột xuất

Hưởng ứng Phong trào thi đua đặc biệt do Công đoàn, Đoàn Thanh niên PV GAS phát động, các đơn vị liên quan tích cực hưởng ứng, ký cam kết thi đua và nỗ lực chuẩn bị, triển khai các công việc để hoàn thành tốt công tác bảo dưỡng sửa chữa (BDSC) trong các đợt dừng khí năm 2022, góp phần thực hiện tốt kế hoạch SXKD của đơn vị và Tổng công ty.

Trong đó, từ ngày 20/08 đến 02/09, Công ty Khí Cà Mau (KCM) triển khai công tác BDSC dừng khí tại Nhà máy Xử lý khí Cà Mau và các trạm khí do KCM quản lý. Dự kiến có 112 đầu việc BDSC, trong đó có nhiều đầu việc quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới tiến độ thực hiện, bao gồm: Cải hoán trạm tiếp bờ LFS; công tác Turn Around các thiết bị sau 5 năm vận hành tại Nhà máy Xử lý khí Cà Mau. Ngoài ra, các bên còn phối hợp thực hiện nhiều đầu việc tiềm ẩn nhiều rủi ro như: nâng/hạ sử dụng cẩu, cầu trục, palăng và di chuyển vật nặng; công việc trong không gian hạn hẹp, tiếp xúc với hóa chất độc hại, kiểm tra bằng tia phóng xạ,...

PV GAS phát động phong trào thi đua đặc biệt trong các đợt dừng khí thực hiện BDSC năm 2022
Nhiều nội dung BDSC phải thực hiện trong điều kiện khó khăn, đòi hỏi trách nhiệm và năng lực của lực lượng tham gia

Năm nay, dừng khí tại Nhà máy Xử lý khí Dinh Cố (GPP Dinh Cố) chia làm 2 đợt do hệ thống không cùng dừng vào 1 thời điểm, hệ thống khí Cửu Long dừng trước, NCS2 dừng sau. Cụ thể, Hệ thống khí Cửu Long dự kiến dừng cấp khí từ 10-14/9/2022 để thực hiện 7 đầu việc BDSC chính. Hệ thống khí NCS2 dự kiến dừng cấp khí từ 23-29/9/2022, thực hiện 79 đầu việc BDSC. Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT) và Công ty Dịch vụ Khí (DVK) đã rà soát danh mục công việc thực hiện trong các đợt dừng khí GPP năm 2022 và lên tiến độ chi tiết, đặc biệt là với các đầu việc quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới tiến độ.

Tại Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ (KĐN), dự kiến từ ngày 22/8-26/8/2022 thực hiện BDSC tại giàn Rồng với tổng số 10 đầu việc, trong đó có 2 đầu việc quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ, 1 đầu việc dự kiến phát sinh. Từ ngày 10/9-14/9/2022 thực hiện BDSC tại giàn CCP Bạch Hổ với tổng số 6 đầu việc, trong đó có 6 đầu việc quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ, 1 đầu việc dự kiến phát sinh. Từ ngày 17/9-18/9/2022 thực hiện BDSC tại giàn GDS Bà Rịa với tổng số 14 đầu việc, trong đó có 3 đầu việc quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ. Ngày 1/1/2023 thực hiện BDSC tại GDC Phú Mỹ với tổng số 9 đầu việc, trong đó có 2 đầu việc quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ.

PV GAS phát động phong trào thi đua đặc biệt trong các đợt dừng khí thực hiện BDSC năm 2022
KĐN chủ trì hoàn thành đợt BDSC năm 2021 tại Trung tâm Phân phối Khí Phú Mỹ

Công đoàn, Đoàn Thanh niên các đơn vị đã triển khai cam kết thi đua của Tổng công ty, quyết tâm thực hiện và hoàn thành các kỳ BDSC đúng tiến độ, an toàn tại tất cả các khu vực thực hiện BDSC; đồng thời phát động phong trào phát huy chương trình sáng kiến – sáng chế trong các kỳ BDSC để nâng cao tinh thần sáng tạo trong toàn tập thể CBCNV./.