Nội dung này đã được đề cập trong Chương trình Trái đất xanh số phát sóng ngày 31/12/2020 trên kênh VTV1 vào lúc 14h00.

Hoạt động của các tòa nhà văn phòng ít nhiều thải ra các loại chất thải rắn, nước thải. Để quản lý chặt chẽ các loại chất thải, hạn chế ảnh hưởng tới môi trường xung quanh. Petrovietnam đã yêu cầu các đơn vị vận hành các tòa nhà văn phòng thực hiện đầy đủ các yêu cầu về quản lý theo quy định của pháp luật. Cụ thể:

Đối với chất thải rắn đã tổ chức phân loại chất thải tại nguồn theo quy định: Chất thải sinh hoạt, chất thải nguy hại. Chất thải sinh hoạt gồm các loại thức ăn thừa, vỏ trái cây, giấy vụ, vỏ bao bì… được phân loại thành chất thải hữu cơ và chất thải tái chế. Chất thải nguy hại như vỏ mực in, bóng đèn huỳnh quang, pin đã qua sử dụng được thu gom, phân loại và lưu giữ theo quy định. Các loại chất thải rắn sau khi phân loại được chuyển giao cho các nhà thầu xử lý theo quy định. Bên cạnh đó, để xử lý chất thải nguy hại phát sinh từ các tòa nhà, đơn vị vận hành tòa nhà cũng đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, ký hợp đồng xử lý chất thải nguy hại với đơn vị xử lý theo quy định.

Như tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, với chất thải rắn và nguy hại, nhà máy có quy trình được xử lý, đảm bảo tuân thủ các yêu cầu luật định. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất đã được thu gom lưu giữ theo đúng quy định. Nhà máy có 2 kho lưu giữ chất thải nguy hại có diện tích khoảng 600 m2/kho và 1 kho chất thải công nghiệp 500m2 để phân loại và lưu giữ chất thải trước khi chuyển cho nhà thầu xử lý. Tất cả các loại chất thải rắn, chất thải nguy hại đều được phân loại thu gom và xử lý theo đúng quy định.

Với mục đích chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng thói quen xanh từ những việc làm nhỏ nhất, Đoàn Thanh niên Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí đã tiến hành lắp đặt các hộp thu gom pin đã qua sử dụng tại 4 khu vực trong Công ty đồng thời tổ chức các hoạt động vận động, khuyến khích cán bộ công nhân viên cùng tham gia thu gom pin đã qua sử dụng. Toàn bộ lượng pin thu gom được chuyển tới khu vực xử lý có cấp phép theo đúng quy định về xử lý chất thải.

Trong công tác xử lý nước thải, toàn bộ nước thải phát sinh từ hoạt động của các tòa nhà văn phòng được thu gom, xử lý tại hệ thống xử lý nước thải của các tòa nhà. Nước thải sẽ được xử lý đạt quy chuẩn môi trường trước khi thải vào hệ thống thoát nước chung. Bên cạnh đó, đơn vị vận hành tòa nhà thường xuyên lấy mẫu, phân tích chất lượng nước thải 3 tháng/lần để giám sát chất lượng nước thải trước khi thải vào hệ thống thoát nước chung.

Công tác giám sát các nguồn thải được thực hiện theo hệ thống, lưu hồ sơ, báo cáo theo quy định. Công tác phân loại, lưu giữ tạm thời, vận chuyển và xử lý các chất thải rắn, chất thải nguy hại được bố trí đầy đủ nguồn lực, hướng dẫn cụ thể, đảm bảo giảm thiểu nguy cơ gây hại tới môi trường và cộng đồng, tuân thủ quy định của pháp luật.

Tòa nhà Petrovietnam

Bên cạnh đó, Petrovietnam đã đưa ra rất nhiều chương trình nhằm tuyên truyền nâng cao ý thức của từng người lao động trong các tòa nhà văn phòng như: Tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức cộng đồng về nguy cơ ô nhiễm nhựa để tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng túi nilon và các sản phẩm nhựa khó phân hủy, chuyển sang sử dụng các sản phẩm nhựa phân hủy sinh học; tích cực vận động phong trào "Giảm túi nilon và rác thải nhựa" hướng đến tiêu dùng ít rác thải; triển khai thực hiện chương trình 5S nhằm giúp cải thiện môi trường làm việc, hỗ trợ tích cực cho người lao động và đề cao Văn hóa doanh nghiệp;… nhằm mục tiêu chung là hướng đến việc làm sao cho tất cả cán bộ công nhân viên đều thấy được lợi ích cho chính bản thân khi nâng cao ý thức, giữ gìn vệ sinh môi trường nơi làm việc.

Mặc dù thành tựu về an toàn môi trường không dễ định lượng, không nổi bật như các kết quả hoàn thành kế hoạch kinh tế, kỹ thuật, song Petrovietnam yêu cầu các đơn vị thường xuyên cập nhật các nguồn thải từ hoạt động của mình, từ đó xác định rõ những rủi ro và tác động môi trường để thực hiện các hoạt động giảm thiểu phù hợp và phải luôn coi đó là một giá trị cốt lõi của phát triển xanh, phát triển bền vững./.

“Trái đất xanh” do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan sản xuất, được phát sóng hàng ngày vào 14h00 trên kênh VTV1 với thời lượng 5 phút/số từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng ngày và 10 phút/số vào Chủ nhật hàng tuần. Các chương trình này đều có thể xem lại trên website vtv.vn hoặc ứng dụng vtvgo. Mời Quý vị và các bạn đón xem các số phát sóng tiếp theo của Chương trình với sự đồng hành của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam để cập nhật các tin tức nóng hổi về môi trường.