Phạm Xuân Thu, Nguyễn Thái Hưng, Lê Văn Thương,Trịnh Minh Quan

Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại

TS. Vòng Thình Nam

​Tác giả liên hệ: Email: namvt@hcmute.edu.vn​​​​​​

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 02, tháng 01/2024)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây