Quy hoạch mở ra không gian phát triển mới, xung lực mới để Vĩnh Phúc trở thành tỉnh giàu có
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trao Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Linh Giang

Theo Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên tỉnh, quy mô 1.236 km2, gồm 9 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc (2 thành phố và 7 huyện); phía Bắc giáp tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Tuyên Quang; phía Tây giáp tỉnh Phú Thọ; phía Đông và Nam giáp thành phố Hà Nội.

Mục tiêu đến năm 2030, tỉnh Vĩnh Phúc thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về tăng trưởng GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) bình quân đầu người; có kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, cơ bản đáp ứng các tiêu chí của đô thị loại I, làm tiền đề để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, phát triển bền vững; là hạt nhân thúc đẩy phát triển công nghiệp và dịch vụ hiện đại trong vùng Đồng bằng sông Hồng;

Tầm nhìn đến năm 2050, Vĩnh Phúc là thành phố trực thuộc Trung ương, có hệ thống kết cấu hạ tầng hiện đại, mang bản sắc riêng, xã hội phồn vinh, thịnh vượng; là thành phố phát triển toàn diện trên tất cả các mặt về kinh tế, xã hội, môi trường; có nền văn hóa tiên tiến, quốc phòng, an ninh được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm...

Quy hoạch được xây dựng với tư duy đột phá, tầm nhìn dài hạn dựa trên tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xây dựng với tư duy đột phá, tầm nhìn dài hạn dựa trên tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh và đã cụ thể hóa Nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Hồng; Quyết định số 998 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; thể hiện khát vọng của Nhân dân Vĩnh Phúc về sự thịnh vượng, xã hội phát triển hài hòa, môi trường sinh thái trong lành, đáng sống.

Đồng thời, khẳng định rõ tỉnh Vĩnh Phúc sẽ đóng vai trò là một trong những cực phát triển, là hạt nhân thúc đẩy nền công nghiệp hiện đại của vùng đồng bằng sông Hồng và là một trong ba cực tăng trưởng của vùng Thủ đô Hà Nội.

"Quy hoạch sẽ mở ra những cơ hội, không gian phát triển mới và xung lực mới để tỉnh Vĩnh Phúc phát triển trở thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất ở miền Bắc như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người về thăm tỉnh", Phó Thủ tướng nói.

Quy hoạch mở ra không gian phát triển mới, xung lực mới để Vĩnh Phúc trở thành tỉnh giàu có
"Quy hoạch sẽ mở ra những cơ hội, không gian phát triển mới và xung lực mới để tỉnh Vĩnh Phúc phát triển trở thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất ở miền Bắc như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người về thăm tỉnh", Phó Thủ tướng nói.

Cần sớm có các ý tưởng, phác thảo không gian đô thị không làm nhòa đi những giá trị của tự nhiên

Để đạt được những mục tiêu trên, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng, tỉnh Vĩnh Phúc cần chuẩn bị kỹ lưỡng những cơ sở mang tính chất khoa học, kinh tế, tiêu chí trong việc tiếp tục định hướng để huy động các nhà đầu tư, bởi chính các nhà đầu tư sẽ là trung tâm, động lực để triển khai các công việc chuyển đổi và những ưu tiên của các nhà đầu tư phải chính là công nghệ xanh, là những cam kết của các nhà đầu tư tham gia đầu tư lâu dài, ổn định, bền vững, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cùng với đó, tỉnh cần xây dựng các bộ tiêu chí xanh, suất vốn đầu tư, công nghệ để thu hút, lựa chọn được các nhà đầu tư chất lượng cao. Trong quy hoạch chi tiết phát triển công nghiệp, các đô thị, cần nghiên cứu, phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn, hướng tới phát triển xanh, thông minh, bền vững; chủ động tiếp cận công nghệ mới, hiện đại, đẩy nhanh việc chuyển đổi công nghệ đối với các cơ sở sản xuất lạc hậu để giảm phát thải nhà kính, kiểm soát môi trường hiệu quả.

Ưu tiên phát triển, đầu tư các lĩnh vực liên quan đến môi trường, bởi 90% GDP toàn cầu chi cho giảm phát thải nhà kính và các chi phí cho môi trường. Tận dùng tốt cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và xu thế chuyển đổi xanh, chuyển đổi số của toàn cầu để tiếp tục thành công, nâng cao chất lượng tăng trưởng theo hướng xanh, bền vững hơn, vượt qua các rào cản về môi trường, phác thải trong đầu tư, thương mại, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Tập trung triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thúc đẩy phát triển theo chuỗi đô thị xanh, văn minh.

"Đặc biệt, với lợi thế sẵn có, tỉnh Vĩnh Phúc cần sớm có các ý tưởng, phác thảo không gian đô thị không làm nhòa đi những giá trị của tự nhiên, nhất là các ưu thế về phát triển du lịch của Tam Đảo", Phó Thủ tướng lưu ý và yêu cầu tỉnh chú trọng phát triển mô hình đô thị theo định hướng giao thông, mô hình quản lý thông minh trong quản lý và khai thác hạ tầng đô thị. Sớm bắt tay vào xây dựng, hình thành các chuỗi phát triển về đô thị và nông thôn và đặt tiêu chí phát triển nông thôn cả về hạ tầng, môi trường và các điều kiện khác, tạo ra các không gian đáng sống và có sự liên kết, hợp tác trong phát triển vùng đô thị với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành trong vùng đồng bằng sông Hồng. Quan tâm, xây dựng các tiêu chí cụ thể về phát triển đô thị, có các quy hoạch về đô thị ngầm, giao thông ngầm.

"Đồng thời, đẩy mạnh phát triển du lịch, lấy du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, ưu tiên lấy tự nhiên, cảnh quan tự nhiên làm nền tảng phát triển du lịch. Có các cơ chế, chính sách thu hút các nhà đầu tư du lịch, dịch vụ mang tính chiến lược để phát triển du lịch xanh", Phó Thủ tướng chỉ rõ.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị tỉnh đẩy nhanh tiến trình chuyển đổ số trong tất cả các hoạt động, nhất là trong lĩnh vực du lịch. Sớm chi tiết hóa, cụ thể hóa Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, để quy hoạch thực sự là không gian, kiến trúc cảnh quan phát triển của đô thị Vĩnh Phúc trong giai đoạn tới. Cùng với đó, tỉnh cần tập trung đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, thu hút nhân tài, thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, gắn kết giữa các trường đại học, viện nghiên cứu với doanh nghiệp để thúc đẩy nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ. Khẩn trương xây dựng lộ trình triển khai và xác định nội dung trọng tâm, tiến độ, nguồn lực thực hiện các chương trình, dự án; rà soát, lập, điều chỉnh, triển khai các quy hoạch chi tiết, chuyên ngành, phân khu bảo đảm thống nhất, đồng bộ với Quy hoạch tỉnh.

Tại hội nghị, Tỉnh ủy cũng Công bố Quyết định số 1314, ngày 9/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc. Theo đó, Trung tâm được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Ban Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất trực thuộc UBND tỉnh; Trung tâm Nghiên cứu xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung tâm Đối ngoại và Xúc tiến viện trợ thuộc Sở Ngoại vụ. Trung tâm sẽ thực hiện chức năng xúc tiến đầu tư, du lịch và tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Cũng tại hội nghị, tỉnh Vĩnh Phúc đã trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Bản ghi nhớ đầu tư cho các dự án đầu tư lớn vào tỉnh./.