Theo báo cáo tài chính quý I/2021, mà Công ty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng vừa công khai, kết quả kinh doanh của quý đầu tiên trong năm nay diễn biến xấu, khi cả doanh thu và lợi nhuận đều lao dốc so với kết quả đạt được của cùng kỳ năm trước.

Theo đó, Công ty ghi nhận đạt 1.989,6 tỷ đồng doanh thu, lỗ 11,2 tỷ đồng, trong khi các chỉ tiêu này của cùng kỳ năm trước lần lượt đạt 3.023,6 tỷ đồng và lãi hơn 200 tỷ đồng.

Các nguyên nhân chủ yếu khiến lợi nhuận của HND trong quý I/2021 giảm sâu tới 105,6% so với cùng kỳ năm trước, theo giải trình của Công ty là do doanh thu quý I/2021 giảm so với cùng kỳ năm trước tới 1.034 tỷ đồng. Nguyên nhân chính của tình trạng này là vì HND ghi nhận sản lượng điện thực phát trong quý đầu của năm nay giảm so với cùng kỳ năm trước tới 607,7 triệu kWh, giá điện cố định của hợp đồng mua bán điện giảm. Một nguyên nhân nữa khiến lợi nhuận trong quý I/2021 suy giảm là lợi nhuận khác giảm...

Báo cáo tài chính quý I/2021 được Công ty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng công khai. Ảnh: HND

Ngày 22/4 tới, HND sẽ triệu tập họp đại hội cổ đông thường niên năm 2021 để thông qua đường hướng hoạt động của Công ty trong năm nay cũng như giai đoạn tới.

Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh đầu năm tiêu cực như vậy, HND đặt kế hoạch kinh doanh năm nay thụt lùi so với kết quả đạt được trong năm qua. Theo đó, năm nay, HND đặt kế hoạch đạt 8.978,8 tỷ đồng doanh thu, hơn 210,3 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, trong khi các chỉ tiêu này của cùng kỳ năm trước lần lượt là 10.948 tỷ đồng và 1.538 tỷ đồng. Với kết quả kinh doanh năm trước khả quan, HND dự kiến chia cổ tức mức 24,25%, trong khi kế hoạch năm nay rớt thảm còn 4%...

Một thông tin đáng chú ý khác là tại kỳ đại hội này, Hội đồng quản trị của Công ty trình đại hội xem xét miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của HND nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với ông Ngô Minh Quân, Trưởng ban tổ chức và nhân sự, Tổng công ty Phát điện 2, đồng thời bầu ông Dương Sơn Bá, Người đại diện phần vốn của cổ đông Tổng công ty Phát điện 2, Phó Tổng giám đốc của HND làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 thay ông Ngô Minh Quân./.