Trong số 5.666,66 tỷ đồng trên, có 1.299 tỷ đồng (đã bao gồm ngoại tệ quy đổi) đã chuyển và 4.367,66 tỷ đồng nhà tài trợ đã cam kết nhưng chưa chuyển tiền vào Quỹ. Quỹ được thành lập theo Quyết định số 779/QĐ-TTg ngày 26/05/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1062/QĐ-BTC về việc thành lập Ban Quản lý Quỹ, Thông tư số 41/2021/TT-BTC ngày 2/6/2021 hướng dẫn Quy chế tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng và chế độ kế toán, quyết toán, công khai tài chính Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19 Việt Nam. Theo đó, hàng ngày, Quỹ công khai số dư quỹ và danh sách các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã ủng hộ cho Quỹ trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính và các phương tiện thông tin đại chúng.

Được biết, tổng số tiền cần có để mua 150 triệu liều vaccine cho tiêm chủng toàn dân khoảng 25.200 tỷ đồng. Chính phủ kêu gọi sự đóng góp ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân để tạo nguồn tài chính cho Quỹ.

Hiện Ban quản lý Quỹ đã mở 12 tài khoản cho 3 loại tiền VND, USD, EUR tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước và 3 ngân hàng thương mại. Chi tiết các tài khoản nhận đóng góp về Quỹ như sau:

+ Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước 3 tài khoản: 3761.0.9098866.91999 (VND), 3761.0.9098869.91999 (USD); 3761.0.9098786.91999 (EUR).

+ Ngân hàng Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Hà Nội 3 tài khoản tiếp nhận trong nước và nước ngoài: 21110009116868 (VND); 21110371116868 (USD); 21110142996868 (EUR);

+ Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Sở giao dịch 3 tài khoản tiếp nhận trong nước và nước ngoài: 2019002019 (VND); 2019662019 (USD) và 2019882019 (EUR)

+ Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) 3 tài khoản tiếp nhận tại trong nước và nước ngoài: 686868(VND); 686868 (USD) và 686868 (EUR).